Debat

Landboforening: EL forarges selektivt

REPLIK: Det virker, som om Maria Reumert Gjerding (EL) kun forarges på miljøets vegne over sager, der kan skabe vækst og udvikling i landområderne, skriver Frede Lundgaard Madsen, formand for Landboforeningen Midtjylland.

DN: Naturhensyn klinger hult i regeringens vandløbsplaner

DEBAT: Det klinger hult, når regeringen vil modernisere vandløbslov under hensyn til naturen, men samtidig lægger op til en massakre på naturbeskyttelsen af små vandløb, skriver Henning Mørk Jørgensen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Ny debat om vandløbsloven

PRÆSENTATION: Bør vandløbsloven ændres? Og hvilke ændringer er der i så fald behov for? Et nyt hold af debattører tager debatten. Mød panelet her.

Sportsfiskere: Ådalene skal tilbage til naturen

DEBAT: Grødeskæring, opgravning og regulering af vandløb medfører et dårligt vandløbsmiljø. I stedet bør man genindføre driftsformer, hvor periodevise oversvømmelser og nedbørshændelser er en fordel for landmanden, skriver Danmarks Sportsfiskerforbund.

Auken: Fra vandløbslov til afløbslov?

DEBAT: Det er ikke uberettiget, at en lang række naturfolk, lystfiskere og borgere står med en frygt for, at regeringens vandløbslov-udvalg er skabt for at fjerne miljøhensynene i vandløbsloven, skriver Ida Auken (R).

Professor: Hvad skal vi bruge havet til?

DEBAT: Der har længe været diskussion om, hvorvidt havbrug er godt for havmiljøet. Der er mange risici forbundet med det, og studier viser, at opdræt på land er bedre for miljøet, skriver Stiig Markager, professor i bioscience, Aarhus Universitet.

Dansk Miljøteknologi: Grønt diplomati kan øge eksporten

DEBAT: Grønt diplomati skaber gode, solide, danske industriarbejdspladser. Derfor gør Miljø- og Fødevareministeriet det helt rigtige ved at sende flere eksperter til EU, skriver Jonas Fredsted Villadsen, Sekretariatschef i Dansk Miljøteknologi.

L&F: Reduktionsmål er en skandale

DEBAT: I 2012 forpligtede Ida Auken sig på, at vi kan reducere vores ammoniakudledning med 24 procent frem mod 2020. Det er en skandale for landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

EL: Esben Lunde får havet til at gispe efter vejret

DEBAT: I disse dage har regeringen et lovforslag på vej, som åbner op for et svineri og en forurening på havet, som risikerer at gøre havnaturens dårlige tilstand værre, skriver Maria Reumert Gjerding (EL).

V: Nye regler giver plads til mere natur

DEBAT: Reglerne for landmænds genopdyrkningsret har været en bremseklods for positive naturtiltag. Det sætter regeringen en stopper for, skriver Erling Bonnesen (V).