Landbruget jubler over ny pesticidaftale

REAKTIONER: Landbrug & Fødevarer kalder ny pesticidaftale for en sejr for miljø og landbrug. Danmarks Naturfredningsforening er omvendt kritisk over for, at "Folketinget ikke tager risikoen for grundvand og natur mere alvorligt".