Brosbøl: Vi kan stå med en tikkende bombe

Brosbøl: Vi kan stå med en tikkende bombe

KEMI: Miljøministeren ser med stor bekymring på hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter, og hun appellerer til industrien om at gå forrest og udfase mistænkte stoffer. Det kommer dog ikke af sig selv, lyder det fra Det Økologiske Råd, EL og R.


Seneste artikler

Brosbøl fremsætter to nye lovforslag   

Brosbøl fremsætter to nye lovforslag  

LOVGIVNING: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har fremsat to lovforslag. Det første skal fremme kystturismen. Det andet er et led i det offentliges digitalisering.

Grønne EU-tiltag i farezonen vækker bekymring

Grønne EU-tiltag i farezonen vækker bekymring

AFBUREAUKRATISERINGSKVALER: Overvejelser i EU-Kommissionen om at droppe en række energi- og miljøtiltag får både grønne organisationer og erhverv til at stille sig på bagbenene. Men landbruget vejrer morgenluft.

Europæisk enighed om indsats mod plastikposer

Europæisk enighed om indsats mod plastikposer

FORBRUG: Europa-Parlamentet og Rådet landede mandag en principaftale om at nedbringe forbruget af plastikposer. Margrete Auken er tilfreds med kompromisset, der dog stadig mangler endelig bekræftelse.

Nyt fra aktørerne

Se flere »

Navnenyt

Se flere »

Spørgsmål & Svar

Se spørgsmål og svar til ministrene Her kan du finde relevante spørgsmål fra folketingsmedlemmerne til ministrene, samt ministrenes forklaringer.

Se flere »

Lovforslag i høring

Se lovforslag i høring Her kan du finde relevante lovforslag i høring.

Se flere »

Læserkommentarer

Et nødvendigt tiltag at styrke §3 beskyttelsen.

Med tusindvis af overtrædelser landet over, 800 alene i Aalborg kommune, er det noget, som tyder på, at landmændene ikke har den nødv…