Marts 2017

Tirsdag 28. marts

KL. 13:00
 • Salen: Lov om stedbestemt information (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om stedbestemt information (L 116).

Onsdag 29. marts

KL. 9:00
 • Konference: Building Green Aarhus

  Building Green i Aarhus er en konference, der sætter fokus på bæredygtige løsninger til byggeriet. 

KL. 14:00
 • Samråd: Marine virkemidler (L 111)

  Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om marine virkemidler (L 111).

KL. 14:00
 • Miljø- og Fødevareudvalget modtager deputationer

  NOAH, No Patents On Seeds og Dansk Kennel Klub besøger Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

KL. 16:30
 • Biorefining Alliance holder åbent årsmøde

  Biorefining Alliance inviterer til åbent årsmøde med fokus på cirkulær økonomi.

Torsdag 30. marts

KL. 10:00
 • Salen: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (L 145).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love (L 164).

KL. 13:30
 • Konference: Energipolitisk Fjernvarmedag

  En konference om de aktuelle markedsmuligheder i EU for fjernvarme- og fjernkølesektoren samt integration af energisystemer med fokus på varmepumper, overskudsvarme og nye lagringsteknologier.

KL. 13:30
 • Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget modtager deputationer

  Coop Danmark, Danske Vognmænd og Horesta besøger Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

April 2017

Tirsdag 4. april

KL. 9:00
 • Temadag: Energieffektivitet i industrien (Aarhus)

  Teknologisk Institut inviterer til temadag om energieffektivitet i industrien.

KL. 9:30
 • Temamøde: Implementering af den ny EU-persondataforordning

  Landbrug & Fødevarer inviterer sine medlemsvirksomheder til temamøde om EU's nye persondataforordning. 

Torsdag 6. april

KL. 9:00
 • Temadag: Energieffektivitet i industrien (Taastrup)

  Teknologisk Institut inviterer til temadag om energieffektivitet i industrien.

Onsdag 19. april

KL. 9:00
 • Konference: Fremtidens ammoniak systemer

  Teknologisk Institut inviterer til to-dages konference med fokus på brugen af ammoniak som kølemiddel.

KL. 14:00
 • Konference: Alletiders friluftsliv

  Friluftsrådet inviterer alle medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og venner til konference, der har til formål at fejre rådets 75 års jubilæum. 

Tirsdag 25. april

KL. 13:00
 • Konference: Etisk handel i landbrugs- og fødevaresektoren

  Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Landbrug & Fødevarer inviterer virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer, politikere mfl. til konference om etisk handel i landbrugs- og fødevaresektoren.

Onsdag 26. april

KL. 14:30
 • Temamøde: Det kommende energiforlig

  Det Økologiske Råd inviterer til fagligt møde om det kommende energiforlig. 

KL. 14:30
 • Debatmøde: ”Skibet er ladet med” - om det kommende energiforlig

  Regeringen forventes at komme med et udspil til en ny energipolitisk aftale i løbet af 2017, som vil afløse den nuværende aftale fra 2012, og som dermed vil ændre rammerne for energipolitiske initiativer i Danmark i de kommende år.

  I anledning heraf inviterer Det Økologiske Råd til debat om fremtidens energipolitik, hvor fokus vil være på, hvilken betydning aftalen kan få for fremtidige investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn energiteknologi. 

Maj 2017

Onsdag 3. maj

KL. 9:30
 • Konference: Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

  Teknologirådet og Aalborg Universitet inviterer til debat om fremtidens arealanvendelse i Danmark.

Mandag 15. maj

KL. 9:00
 • Konference: Orientering om den nye husdyrregulering (Odense)

  Miljøstyrelsen inviterer til orienteringskonference om den nye husdyrregulering.

Mandag 22. maj

KL. 10:00
 • Konference: Orientering om den nye husdyrregulering (Kolding)

  Miljøstyrelsen inviterer til orienteringskonference om den nye husdyrregulering.