Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lunde Larsen forklarer ønske om liberalisering af kystbeskyttelse

SVAR:

Miljøministeren ønsker, at der bliver givet bedre rammer for at foretage kystbeskyttelse, som man har lyst, så længe det ikke går ud over naboer eller samfundsmæssige interesser. Sådan begrunder ministeren sit ønske om at liberalisere loven om kystbeskyttelse i et svar til Trine Torp (SF).

Lunde Larsen: Danmark har anvendt miljøgaranti to gange

SVAR:

Miljøministeren oplyser, at hans ministerie to gange har påkaldt sig en miljøgaranti i Amsterdamtraktaten. Det har begge gange handlet om industrielle drivhusgasser, oplyser ministeren til Søren Søndergaard (EL).

Birk Olesen: Dieseltog fuldt udfaset i 2021

SVAR:

Transportministeren oplyser med hjælp fra DSB, at diesellokomotiver vil være udfaset på Sjælland i 2021, i et svar til Andreas Steenberg. Det forudsætter dog, at elektrificeringen af Nordvestbanen bliver færdig til tiden.

Lauritzen: Forskel i miljøregulering skyldes manglende viden

SVAR:

Der mangler viden for at differentiere afgiften for biocider efter sundheds- og miljøkriterier efter samme model som afgiften for pesticider, skriver skatteministeren som begrundelse for, at de to kategorier reguleres forskelligt.

Løkke: Hensynet til offentligheden vigtig ved Lundes afgang

SVAR:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har respekt for praksis om ikke at henvise til udkast af ikke offentliggjorte rapporter, forsikrer han Simon Kollerup (S). Men da Esben Lunde Larsen blev taget fra bestillingen som fiskeriminister, vejede hensynet til offentligheden tungere, svarer statsministeren.

Lunde: Kystdirektoratet finder negative effekter af sandindvinding

SVAR:

Miljøministeren svarer Pia Adelsteen (DF) på et spørgsmålet om lovligheden af en aftale om indvinding af sand i Hjørring Kommune. Kystdirektoratet vurderer, at det vil have negative effekter, men regionen har endnu ikke truffet afgørelse.

Lilleholt: Livscyklusvurdering har betydelige fejl

SVAR:

Vurderinger af drivhusgasser fra kødproduktion afhænger meget af den data, der ligger bag. To undersøgelser peger således i hver deres retning, oplyser ministeren i et svar til Christian Poll (ALT).

Lilleholt: Geodatastyrelsen arbejde målrettet med nye søkort

SVAR:

Klima- og energiministeren finder det beklageligt, at 14 ud af 15 medarbejdere med ansvaret for digitale søkort over Grønlands kyster sagde op i forbindelse med udflytningen. Styrelsen arbejder målrettet med at indhente videnstabet, forsikrer ministeren Aaja Chemnitz Larsen (IA).