Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Minister svarer om giftstoffer fra losseplads i Holstebro

SVAR:

Miljøministeren redegør for den nu lukkede 'Naur losseplads' i Holstebro Kommune. Miljøstyrelsen tager løbende stilling til, om overvågningsprogrammet for Naur Losseplads er tilstrækkeligt, skriver ministeren blandt andet. 

Lunde svarer om oversvømmelsessikring

SVAR:

Som opfølgning på Kystanalysen videreudvikles de samfundsøkonomiske analyseværktøjer, oplyser miljøministeren. Værktøjerne, som "kan kvalificere det økonomiske beslutningsgrundlag for etablering af kystbeskyttelse", planlægges udviklet ultimo 2017.

Lilleholt redegør for forsyningsstrategi og affald

SVAR:

Med regeringens udspil til en forsyningsstrategi lægges der op til, at kommunerne ikke længere skal have mulighed for at eje sorteringsanlæg. Ifølge energi-, forsynings- og klimaministeren er det fordi, at "usikkerheden om adgangen til det genanvendelige affald har resulteret i manglende investeringer og teknologiudvikling". 

Lunde redegør for ”Vandmiljø og Natur 2015"

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren redegør for opgørelsen af kvælstofudledning til de danske kystvande i rapporten ”Vandmiljø og Natur 2015” fra Aarhus Universitet.

Minister om nedgravede gifttønder: Regionernes ansvar

SVAR:

SF havde bedt miljø- og fødevareministeren oplyse, om han er tilfreds med, at regionerne "først reagerer på information om nedgravede gifttønder, når giften kan spores i grundvandet". Ministeren svarer bl.a., at han "har fuld tillid til, at regionerne prioriterer midlerne, så vi opnår den bedst mulige grundvandsbeskyttelse".