Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lunde afviser reduktions-skandale

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser, at Folketinget blev tilstrækkeligt orienteret ved forhandlinger i 2012. Men inddragelsen af eksterne aktører var utilfredsstillende, svarer han Alternativets Christian Poll.

Minister opgør samlet EU-støtte til landbruget

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren redegør i et svar til Europaudvalget for EU's støtte til dansk landbrug. I perioden 2017-2020 udgør den i gennemsnit 7,6 milliarder kroner årligt.

Esben Lunde forklarer dyrkningsafgifter

SVAR:

"Det Miljøøkonomiske Råds formål med afgiftsmodellen er primært at løse kvælstofudfordringen for kystvand og grundvand med en regulering rettet imod bedrifter". Sådan skriver miljø- og fødevareministeren om indførslen af dyrkningsafgifter.

Minister redegør for vandselskabers lånoptag

SVAR:

Vandselskaberne er underlagt indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer, men lovgivningen regulerer ikke vandselskabers mulighed for optagelse af lån, skriver energi-, forsynings- og klimaministeren i et svar til Socialdemokratiet.