Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Esben Lunde redegør for danske initiativer mod plastforurening

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser til SF, at regeringen anser plastforurening for et globalt problem, som skal samtænkes med en europæisk handlingsplan. Ministeren redegør for de danske initiativer på området, som løbende udvikles. 

Lunde Larsen ser ikke grund til at stramme pesticidregler for private

SVAR:

Nye regler fra 2015 er tilstrækkelige til at begrænse købet af skadelige sprøjtemidler fra private havedyrkere, mener Esben Lunde Larsen (V). Miljøministeren skriver til SF's Trine Torp, at de nye regler skal evalueres i 2019, og at han med baggrund i den evaluering vil drøfte dem med partierne bag Pesticidstrategien.