Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lunde vil ikke svare om Grønlands lossepladser

SVAR:

Dansk Folkeparti havde bedt miljø- og fødevareministeren oplyse, hvornår Grønlands Landsstyre påbegynder en"miljørigtig og effektiv oprydning af øens lossepladser". Ministeren vil ikke anmode selvstyret om en udtalelse, og finder heller ikke grundlag for at besvare spørgsmålet selv.

Minister: Efterafgrødeordning er en gevinst for dansk landbrug

SVAR:

Socialdemokratiet havde bedt miljø- og fødevareministeren oplyse, om den nye efterafgrødeordning er en gevinst for dansk landbrug. Ministeren svarer, at ordningen er en del af fødevare- og landbrugspakken, og at "fødevare- og landbrugspakken er en gevinst for dansk landbrug".

Lunde svarer om sprøjtemidlet Tebuconazol

SVAR:

Miljøstyrelsen regulerede i 2014 anvendelsen af tebuconazol ved at nedsætte doseringen i en række afgrøder og/eller forbyde de mest kritiske anvendelsestidspunkter, skriver miljø- og fødevareministeren. Han redegør samtidig for aktuelle undersøgelser af stoffets tilstedeværelse i grundvandet. 

Pind: CBS-landbrugsrapport er ikke mit bord

SVAR:

Uddannelsesministeren vil ikke vurdere, om CBS-landbrugsrapport er misbrug af statslige midler. "Da Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har andel i den omtalte rapport, vil jeg ikke i øvrigt kommentere den konkrete sag," lyder det fra ministeren. 

Lilleholt redegør for regeringens tilgang til husholdningsaffaldet

SVAR:

Regeringen vil ikke ændre på kommunernes ansvar for indsamling af det genanvendelige husholdningsaffald eller det forbrændingsegnede husholdningsaffald, oplyser energi-, forsynings- og klimaministeren. Regeringen foreslår dog, at det bliver pligtigt for kommunerne at anvende private løsninger til håndtering af kommunalt indsamlet genanvendeligt affald.