September 2017

Onsdag 20. september

KL. 9:00
 • Konference: Afstigmatisering af psykisk sygdom

  København danner ramme om en international konference om afstigmatisering af psykisk sygdom.

KL. 11:30
 • Samråd: Fald i brugen af intensiv døgnbehandling til stofmisbrugere

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i åbent samråd om faldet i antallet af visitationer til døgnbehandling for stofmisbrugere.

KL. 16:00
 • Gå-hjem-møde: Den Socialpolitiske Magt

  Analyse & Tal præsenterer deres nye undersøgelse "Den Socialpolitisk Magt", som kortlægger mere end 400 sociale organisationers netværk og forbindelse til hinanden og de 5800 mest indflydelsesrige organisationer i Danmark.

Mandag 25. september

KL. 9:00
 • KL's Ældrekonference 2017

  KL afholder Ældrekonference under overskriften "Det gode ældreliv trods sygdom".

Tirsdag 26. september

KL. 8:30
 • Morgensalon: Kan vi lære noget af finske dagtilbud?​

  Tænketanken DEA inviterer til morgensalon, hvor de sætter fokus på, hvad vi kan lære af pædagoguddannelsen og den pædagogiske praksis i finske dagtilbud.

KL. 9:00
 • Konference: Mental sundhed på danske arbejdspladser

  Sundhedsministeriet og de 35 partnere bag satspulje-projektet Sammen om mental sundhed inviterer til konference om mental sundhed på danske arbejdspladser.

KL. 9:30
 • Handicappede på arbejdsmarked – konference på Christiansborg

  På konferencen stilles der blandt andet skarpt på betydningen af at arbejde, og effekterne af reformen om førtidspension og fleksjob vil blive diskuteret.

KL. 13:00
 • Dansk Industris topmøde 2017

  Dansk Industri samler mere end 1.000 ledere, politikere og andre beslutningstagere til DI Topmødet 2017 i Operaen i København.

Torsdag 28. september

 • Altinget netværk: Børn og unge-døgnet

  Altingets børn og unge-netværk afholder et særligt netværks-topmøde på Bornholm om læring og motivation. 

KL. 14:10
 • Samråd: Utryghedsskabende tiggeri

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om utryghedsskabende tiggeri.

Oktober 2017

Mandag 2. oktober

KL. 9:30
 • Skole- og Kulturkonferencen: Ud af klassen ind på museet

  Under titlen "Ud af klassen ind på museet" inviterer HistorieLab på to-dags konference, hvor fokus vil være på de gode grunde og på de udfordringer som der er ved at tage sin skoleklasse med ind i museets oplevelsesrige og inspirerende læringsrum.

Tirsdag 3. oktober

KL. 9:00
 • Konference: Fremtidens Skole og Læringsrum 2017

  Konferencen strækker sig over tre dage og vil sætte fokus på læringsmiljøer, fremtidens skole og skolebyggeri. Christine Antorini, tidligere børne- og undervisningsminister og formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, holder et oplæg på konferencen.

Lørdag 7. oktober

KL. 9:00
 • Psykiatritopmøde 2017

  Årets topmøde  sætter fokus på valgfrihed, og hvordan psykiatriens brugere kan inddrages mere i den behandling, de modtager i behandlingssystemet.

KL. 9:00
 • Psykiatritopmøde 2017

  PsykiatriNetværket inviterer til det årlige Psykiatritopmøde på Sankt Annæ Gymnasium

Tirsdag 24. oktober

KL. 9:30
 • Konference: Unges trivsel

  Sundhedsstyrelsen inviterer til konference med fokus på unges trivsel.

Mandag 30. oktober

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Integration i et virksomhedsperspektiv

  Altingets netværk for integration inviterer til formiddagsmøde med Teresia Palm, HR-chef i IKEA Danmark.

November 2017

Torsdag 2. november

KL. 9:00
 • Frivilligrådets årsmøde 2017

  Frivilligrådet inviterer til årsmøde under overskriften "Fællesskaber for flere".

Tirsdag 7. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Forældreskab

  Altingets netværk for børn og unge inviterer til foredrag om forældreskab med Per Schultz Jørgensen. 

KL. 9:00
 • Konference: Mobning anno 2017 (København)

  I anledning af at det er ti år siden, at Mary Fonden og Red Barnet præsenterede den første Fri for Mobberi-kuffert, gøres status på mobning anno 2017. Der præsenteres den nyeste viden og værktøjer på to heldagskonferencer i henholdsvis København og Aarhus.

Onsdag 8. november

KL. 9:30
 • Konference: Effektiv stofmisbrugsbehandling

  Socialstyrelsen inviterer i samarbejde med ni kommuner og Center for Rusmiddelforskning til konference omhandlende effektiv stofmisbrugsbehandling. Her vil resultaterne fra en omfattende metodeafprøvning præsenteres, som har taget afsæt i evidensbaserede metoder til misbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år.