September 2017

Mandag 25. september

KL. 8:00
 • Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning

  Borgernes behov er i fokus på Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning med multisygdom som case.

KL. 9:00
 • KL's Ældrekonference 2017

  KL afholder Ældrekonference under overskriften "Det gode ældreliv trods sygdom".

KL. 9:30
 • Konference: Imødekommer sundhedsvæsenet borgerens behov? - multisygdom som case

KL. 11:00
 • Marienborgtopmøde om idræt

  Statsministeren inviterer til Marienborgtopmøde om idræt og foreningsliv.

KL. 14:30
 • Aarhus Universitet åbner nyt center for innovativ fødevareforskning

  Aarhus Universitet åbner et nyt center, der får navnet iFOOD - Center for Innovativ Fødevareforskning. Til åbningsarrangementet vil der afholdes taler og der vil forevises eksempler på innovativ fødevareforskning.

   

Tirsdag 26. september

KL. 9:00
 • Konference: Mental sundhed på danske arbejdspladser

  Sundhedsministeriet og de 35 partnere bag satspulje-projektet Sammen om mental sundhed inviterer til konference om mental sundhed på danske arbejdspladser.

KL. 9:30
 • Inspirationsmøde: Kunstig intelligens i fremtidens sundhedsvæsen

  Syddansk Sundhedsinnovation afholder inspirationsarrangement om kunstig intelligens i fremtidens sundhedsvæsen.

KL. 13:00
 • Dansk Industris topmøde 2017

  Dansk Industri samler mere end 1.000 ledere, politikere og andre beslutningstagere til DI Topmødet 2017 i Operaen i København.

KL. 17:45
 • Samråd: Manglen på neurologer på danske sygehuse

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om manglen på neurologer på danske sygehuse.

KL. 18:45
 • Samråd: Fald i rettidige kræftpakkeforløb

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om fald i rettidige kræftpakkeforløb.

Torsdag 28. september

KL. 9:30
 • Temadag: Forebyggelse på ældreområdet (Aalborg)

  Som opfølgning på håndbogen om forebyggelse på ældreområdet tilbyder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse i praksis i KL og SUFO tre temadage for ledere og medarbejdere, der arbejder med forebyggelse på ældreområdet.

Oktober 2017

Onsdag 4. oktober

KL. 6:00
 • Høringsfrist: Håndkøbslægemidler i selvvalg

  Lov om selvvalg af visse håndkøbslægemidler har høringsfrist.

Lørdag 7. oktober

KL. 9:00
 • Psykiatritopmøde 2017

  Årets topmøde  sætter fokus på valgfrihed, og hvordan psykiatriens brugere kan inddrages mere i den behandling, de modtager i behandlingssystemet.

KL. 9:00
 • Psykiatritopmøde 2017

  PsykiatriNetværket inviterer til det årlige Psykiatritopmøde på Sankt Annæ Gymnasium

Søndag 8. oktober

KL. 10:00
 • Kronprinsparret og fire ministre besøger Japan

  I anledning af 150 året for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan vil Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) samt kulturminister Mette Bock (LA) besøge Japan.

   

Mandag 9. oktober

KL. 9:00
 • Vidensfestival: WHINN

  Vidensfestivalen Week of Health and Innovation samler i alt 12 konferencer og 22 aktiviteter om dansk sundhedsinnovation frem mod 2020.

KL. 9:00
 • Konference: NeuroRehab 2017

  VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Region Hovedstaden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet og Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet inviterer til NeuroRehab 2017 konference.

  Formålet med konferencen er at undersøge udviklingen inden for rehabilitering efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskade.

   

Torsdag 12. oktober

KL. 9:00
 • Konference: Mental sundhed

  Konferencen har til formål at skabe refleksion og debat blandt fagfolk, meningsdannere og politikere om, hvordan vi varetager vores mentale sundhed i fremtiden.

KL. 10:00
 • Konference: Det brugerinddragende hospital

  ViBIS og Aarhus Universitetshospital (AUH) inviterer til erfaringsdeling om Det Brugerinddragende Hospital.

KL. 10:00
 • Konference: Hvordan implementerer man brugerinddragelse på et hospital?

  Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet og Aarhus Universitetshospital inviterer til konference og erfaringsdeling om storskalaprojektet Det Brugerinddragende Hospital.