August 2017

Tirsdag 22. august

KL. 10:00
 • Nordisk Folkesundhedskonference 2017

  Nordisk Folkesundhedskonference 2017 handler om folkesundhed i velfærdssamfund under forandring.

KL. 18:00
 • Nordisk Folkesundhedskonference 2017

  Sundhedsstyrelsen afholder sin tre-årlige konference i samarbejde med de andre nordiske lande.

Fredag 25. august

KL. 10:00
 • Årsmøde: Dansk Psykolog Forening

  Dansk Psykolog Forening afholder årsmøde med fokus på nyere forskning inden for psykologi.

September 2017

Mandag 4. september

 • Ansøgningspulje (genopslag): Forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien

  Regioner kan søge om penge til at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien.

KL. 12:00
 • Kick-off møde: Lær mere om NKR

  Sundhedsstyrelsen inviterer til kick-off møde om NKR. 

Onsdag 6. september

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Sundhedsvæsenets udfordringer

  Altingets sundhedsnetværk inviterer til formiddagsmøde med Christian Freitag, formand for PLO og repræsentant fra Danske Regioner.

Torsdag 7. september

KL. 9:00
 • Konference: Handlekraft – ADHD 2017

  ADHD-foreningen inviterer til årlig konference for fagprofessionelle på ADHD-området. Målet for dette års ADHD-konference er blandt andet at sætte fokus på handlekraft i forhold til ADHD.

   

   

KL. 9:30
 • Konference: Kapacitet og personale på de danske hospitaler

  Danske Regioner inviterer til konference om ressourceudnyttelse på danske hospitaler.

Torsdag 14. september

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Social ulighed i sundhed

  Altingets sundhedsnetværk inviterer til formiddagsmøde med Finn Diderichsen, professor ved Københavns Universitet.

Tirsdag 19. september

KL. 9:00
 • Psykiatridøgnet 2017

  Altingets netværk for psykiatripolitik inviterer til Psykiatridøgnet 2017 på Grønbechs Hotel i Allinge.

Mandag 25. september

KL. 8:00
 • Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning

  Borgernes behov er i fokus på Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning med multisygdom som case.

KL. 9:00
 • KL's Ældrekonference 2017

  KL afholder Ældrekonference under overskriften "Det gode ældreliv trods sygdom".

Oktober 2017

Onsdag 25. oktober

KL. 9:00
 • Konference: Neurodagen 2017

  Socialstyrelsen og COK inviterer igen i år til Neurodagen.

November 2017

Torsdag 2. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Oplæg v. Leif Vestergaard Pedersen (Kræftens Bekæmpelse)

  Altingets sundhedsnetværk inviterer til formiddagsmøde med Leif Vestergaard Pedersen, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Torsdag 9. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Sundhed og sociale forhold

  Altingets sundhedsnetværk inviterer til formiddagsmøde med Knud Juel, professor, cand.stat., ph.d. ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Onsdag 15. november

KL. 8:30
 • Konference: Deltagerinvolvering i patientuddannelse

  Region Hovedstaden afholder national konference om deltagerinvolvering i patientuddannelser i DGI-byen i København.

December 2017

Fredag 1. december

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Sundhedsstyrelsen og psykiatrien

  Altingets netværk for psykiatripolitik inviterer til formiddagsmøde med Janet Samuel, enhedschef for Planlægning i Sundhedsstyrelsen.

Februar 2018

Fredag 2. februar

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Psykiatrien fra Socialstyrelsens perspektiv

  Altingets netværk for psykiatripolitik inviterer til formiddagsmøde med Elisabeth M. Thomassen, kontorchef med ansvar for psykiatri hos Socialstyrelsen.