Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann vil først følge gammel psykiatriplan til dørs

SVAR:

Sundhedsministeren mener stadig, at psykiatrihandlingsplanen fra 2014 er aktuel. Derfor vil hun afvente resultaterne af dens mange initiativer, inden hun igangsætter arbejdet om en ny handlingsplan, skriver hun i et svar til Kirsten Normann Andersen (S).

Ellemann svarer på målrettet specialuddannelse til sygeplejersker

SVAR:

Sundhedsstyrelsen er i færd med at se på dimensioneringen af en kommende specialuddannelse for sygeplejesker, oplyser sundhedsministeren til Socialdemokratiets Flemming Møller Mortensen. Såkaldt faglige fyrtårne skal styrke den faglige sammenhæng.

Ellemannn gør status for antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin

SVAR:

Den fungerende sundhedsminister gennemgår initiativer og anbefalinger for antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin i et svar til Liselott Blixt (DF). Ved årsskiftet bliver der gjort status for implementeringen af Lægedækningsudvalgets forslag, oplyser ministeren.

Ellemann oplyser om forebyggende it-systemer

SVAR:

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) svarer Sundhedsudvalget på, hvilke it-systemer der assisterer sundhedspersonalet i at undgå fejlmedicinering. Målet er fælles anvendelse af registrerede oplysninger, oplyser ministeren.

Ammitzbøll redegør for tilkøbsydelser i hjemmeplejen

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren oplyser til SF, at tilkøbsydelser er ydelser, "der ligger ud over de ydelser, som borgerne er berettiget til efter lov om social service eller anden lovgivning". 

Mercado: Sådan skal kommuner hjælpe stofmisbrugere

SVAR:

Kommunerne har en klar forpligtelse til at tilbyde stofmisbrugsbehandling senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen, skriver socialministeren i et svar til Dansk Folkeparti. 

Screeninger for brystkræft er inden for rammen

SVAR:

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) hæfter sig ved, at lovgivningen bliver overholdt i forbindelse med mammografiscreeninger i Region Hovedstaden. Hun svarer Liselott Blixt (DF), at er vigtigt, at der bliver fulgt op på resultaterne.

Lunde Larsen: Ikke behov for en cannabiskommission

SVAR:

Dyrkning af cannabis til medicinsk brug er ved at blive undersøgt under Sundheds- og Ældreministeriet. Miljø- og fødevareministeren mener derfor ikke, at der er behov for at nedsætte en cannabiskommission.

Minister: Ser på sammenligning af regionernes responstider

SVAR:

Socialdemokratiet havde spurgt den fungerende sundhedsminister, om hun vil tage initiativ til, at regionerne laver sammenlignelige opgørelser over responstider. Ministeriet er i dialog med Danske Regioner om emnet, oplyser ministeren.