Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Troels Lund: Borgere må ikke blive syge af virksomhedspraktik

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer SF, at det ikke er meningen, at borgere skal blive syge eller alkoholiserede af at komme i virksomhedspraktik. Ministeren har samtidig noteret sig, at der var tale om en fejl fra Odense Kommune, og at fejlen undersøges.