Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lund Poulsen afviser at præmiere rygestop

SVAR:

Beskæftigelsesministeren har ikke planer om at tilgodese borgere, der får præmier for at holde op med at ryge. Det skriver han i et svar til Finn Sørensen (EL).

Frank: Mange hensyn i et effektivt tilsyn

SVAR:

Ældreministeren mener ikke, at modellen fra med Socialtilsynet kan overføres direkte til ældreområdet. Det skriver hun i et svar til Stine Brix (EL).

Trane Nørby: Pædiatri er regionalt anliggende

SVAR:

Sundhedsministeren vil ikke tage stilling til konkrete sygehusafdelingers ledelsesmæssige prioriteringer i forhold til ansættelse af psykologer. Det svarer hun Kirsten Normann Andersen (SF), der har spurgt til psykologbehandlingen inden for pædiatrien.

Trane Nørby vil drøfte tolke med regionerne

SVAR:

Sundhedsministeren redegør for, hvad hun og regeringen har gjort for at sikre kvaliteten af fremmedsprogstolkningen i sundhedsvæsenet. I svaret til Kirsten Normann Andersen (SF) oplyser ministeren, at hun vil drøfte med Danske Regioner, hvad der kan gøres bedre.