Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Troels Lund: Arbejdstilsynet vil gen-vurdere en gammel dødsulykkesag

SVAR:

Beskæftigelsesministeren oplyser til SF, at Arbejdstilsynet vil se på, om der er dødsulykker i trafikken fra perioden 2012-2015, som skal vurderes på ny. Ministeren forventer at kunne orientere Beskæftigelsesudvalget om resultatet i løbet af efteråret.

Ole Birk: DSB arbejder for at reducere ultrafine partikler

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser til Socialdemokratiet, at DSB arbejder på at reducere udledningen af ultrafine partikler fra ME-lokomotiver. Det understreges, at der ikke findes lovgivning for udledning af disse partikler.