Debat

Nordfyns borgmester: De unge skal selv tage ansvar

DEBAT: Skal vi sikre, at flere tager en ungdomsuddannelse, skal vi hjælpe de unge med at erkende, at ansvaret til syvende og sidst er deres eget, skriver Morten Andersen (V), borgmester på Nordfyn.

KORA: Vi skal kende diagnosen, før kuren stilles

DEBAT: Nogle af de nye initiativer på ungdomsuddannelsesområdet vender den tunge ende nedad – blandt andet adgangskrav til erhvervsuddannelserne og fremover også til gymnasierne. Det vil især ramme de bogligt svageste unge, skriver tre fagfolk fra KORA. 

Debat: Ikke alle unge passer samme ”størrelse”

DEBAT: Der er brug for et mere håndholdt forløb for den gruppe unge, der hidtil ikke har fået en ungdomsuddannelse syv år efter folkeskolen. Sådan skriver Mark Jensen, der er formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Efterskoleforeningen: Efterskoler leverer tillidsfulde medborgere

DEBAT: Efterskoler tjener en vigtig samfundsmæssig funktion, der ikke kun handler om at løfte eleverne fagligt eller give social mobilitet, men også om at skabe sammenhængskraft og tillid i samfundet. Og det giver håb, skriver Efterskoleforeningen.

Højskoler til KL: Husk højskolerne som mulighed for de unge

DEBAT: Kommunerne er ifølge KL de bedste til at få flere unge i ungdomsuddannelse. Men en ren kommunal forankring af opgaven vil skabe uens vilkår, og KL overser højskolerne som en god mulighed for de unge, skriver Niels Glahn fra Folkehøjskolernes Forening.

Efterskoler: KL bør lytte til de unges behov

DEBAT: Selvom KL har ret i, at det er en udfordring, at alt for mange unge ikke får en uddannelse, vil deres forslag om at ensrette udsatte unges uddannelse ikke løse problemerne. KL bør i stedet lytte til den enkelte unges behov, skriver direktøren for Efterskoleforeningen.