Debat

Produktionsskole: Har Christiansborg fattet vores virkelighed?

Produktionsskole: Har Christiansborg fattet vores virkelighed?

DEBAT: På Christianborg roses produktionsskolerne i et væk, men ude på skolerne trues man af faldende elevtal og krav om besparelser. Har vi overhovedet nogle lærere tilbage, når vi når etableringen af den forberedende grunduddannelse, spørger forstander Kim Hansen.