Kritik af stram kurs over for lokale studieretninger

DISPENSATION: Gymnasieskolernes Lærerforening kritiserer Undervisningsministeriets nye stramme kurs, når det gælder lokale studieretninger. Rektorernes formand ser derimod ingen problemer.