Direktør til Socialstyrelsen UDLØBET

FRIST: 7/6-2012


Som direktør vil du få en afgørende rolle i at udvikle Socialstyrelsen til landets socialfaglige fyrtårn. Dette betyder bl.a., at du under overskriften ”social viden til gavn” skal udvikle styrelsen, så den både fagligt og organisatorisk kan bidrage til at højne kvaliteten af opgaveløsningen på det sociale område. Målet er at bidrage aktivt til en virkningsfuld socialpolitik til gavn for borgerne. 

Styrelsen er en del af Social- og Integrationsministeriet, som netop har været igennem en større omorganisering med henblik på at opnå en øget synergi i opgavevaretagelsen på tværs af koncernen. Koncerndirektionen har netop besluttet en ny strategiplan, og du vil få en nøglerolle i implementeringen af denne. Din reference vil være til departementschefen. Der er i alt ca. 350 årsværk i styrelsen, som er beliggende i Odense. Se mere på www.socialstyrelsen.dk.

Vi forventer, at du har en videregående uddannelse, solide ledelseserfaringer, at en væsentlig del af din karriere har foldet sig ud i et politisk styret system og endelig, at du har indsigt i det socialfaglige område. 

Vi forventer derudover, at du har en bred samfundsmæssig viden og forståelse, der i kombination med en høj analytisk kapacitet og en veludviklet politisk forståelse, sikrer din evne til at sætte og gennemføre strategiske målsætninger. Dertil kommer en klar resultatorientering, eksekveringsevne, veludviklede kommunikative kompetencer og en høj personlig integritet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter reglerne om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 og vil kunne besættes på åremål. Den samlede løn vil da kunne udgøre op til 1.275.000 kr. plus pension og resultatløn. 

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte konsulent Jens Marcussen fra Mercuri Urval på telefon 5124 5135 eller departementschef Jesper Zwisler på telefon 4185 1335 eller koncerndirektør Jesper Brask Fischer på telefon 2516 1210.

Du kan søge stillingen på www.mercuriurval.dk på referencenummeret ”DK-160-48405” og vedhæfte ansøgning og CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 7. juni 2012 kl. 9.00.Klik her for at læse mere
Oplys venligst at du så annoncen på Altinget.dk

Se alle jobannoncer - Klik her for at indrykke din egen jobannonce
NAVNENYT:
Logo Konsulent/chefkonsulent til Dansk Erhverv og Forlæggerforeningen
FRIST: 12/8 2014
Logo Projektmedarbejder med interesse for folkeskolen søges
FRIST: 18/8 2014
Logo Universitetsdirektør til Aalborg Universitet
FRIST: 7/8 2014
Logo Kommunaldirektør til Fanø Kommune
FRIST: 11/8 2014
DIPD søger projektkoordinator til dansk og international parti- og demokratibistand
FRIST: 29/8 2014
Svensk kundkonsulent till Altinget.dk. Deltidstjänst.
FRIST: 11/8 2014
Svensk kundkonsulent på Altinget.dk. Fulltidstjänst.
FRIST: 11/8 2014
Afdelingschef for standarder og it-arkitektur til National Sundheds-it
FRIST: 14/8 2014
It-projektleder og it-arkitekt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
FRIST: 15/8 2014
Redaktør til Agenda
FRIST: 10/8 2014
Strategisk enhedschef med politisk tæft
FRIST: 29/8 2014
Student til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
FRIST: 17/8 2014
AK-Samvirke søger en konsulent med særlige kompetencer
FRIST: 10/8 2014
Bendt Bendtsen søger politisk assistent til Europa-Parlamentet
FRIST: 15/8 2014
To engagerede kolleger til økonomi og sundhedsdata
FRIST: 12/8 2014
Direktør til Pharmadanmark
FRIST: 26/8 2014
Public affairs-konsulent til Forsikring & Pension
FRIST: 11/8 2014
Regnskabs- og økonomimedarbejder til DIPD
FRIST: 18/8 2014
5 medarbejdere til Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk
FRIST: 15/8 2014
Politisk kampagnekoordinator til Forbrugerrådet Tænk
FRIST: 15/8 2014
Konsulent med flair for kommunikation og marketing til Bus & Tog - organisationen for kollektiv trafik
FRIST: 6/8 2014
Konsulent med flair for projektstyring til Bus & Tog
FRIST: 6/8 2014
Økonomi- og administrationschef til Bus & Tog
FRIST: 6/8 2014
Jurist til ATP
FRIST: 10/8 2014
Kapacitetsudviklings-konsulent med stærke netværkskompetencer
FRIST: 13/8 2014
Pressechef til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
FRIST: 8/8 2014
Ambitiøs projektkonsulent til Regionernes Sundheds-it (RSI)
FRIST: 11/8 2014
Danske Regioner søger 2 konsulenter til Videncenter for Jordforurening
FRIST: 1/8 2014
Sort pil Indryk jobannonce
KORT NYT:
SENESTE PÅ ALTINGET: