Marts 2017

Mandag 27. marts

KL. 12:30
 • Åbning: Quantum Lab på DTU

  DTU åbner laboratorium til eksperimenter i kvantefysik.

Tirsdag 28. marts

KL. 13:00
 • Salen: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (L 123).

KL. 14:00
 • Samråd: Forældrebetalt digitalt udstyr i folkeskolen

  Folketingets Undervisningsudvalg har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd om, hvorvidt folkeskoleloven overholdes, når skoler opfordrer elever til selv at medbringe digitalt udstyr.

KL. 14:30
 • Samråd: Social arv og social ulighed

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i samråd om social arv og social ulighed.

KL. 16:15
 • Samråd: Nedskæringer på pædagoguddannelsen

  Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg har kaldt uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i åbent samråd om nedskæringer på pædagoguddannelsen.

Onsdag 29. marts

KL. 9:00
 • Konference: Data Science DK

  DABAI organiserer sit årlige event, hvor ledende forskere vil fortælle om status inden for datainnovation.

KL. 9:30
 • Konference: Pædagoger i skolen (Aalborg)

  BUPL og KL har som led i et overenskomstprojekt set på, hvordan pædagogernes faglighed og kompetencer konkret kan bidrage til alle børns læring og trivsel i skolen.

Torsdag 30. marts

KL. 9:00
 • Konference: Professionel dømmekraft

  Nationalt Center for Skoleforskning afholder konference om professionel dømmekraft i dagtilbud og folkeskoler.

April 2017

Tirsdag 4. april

KL. 14:30
 • Konference: Virtuel Reality i undervisningen

  Konference om fremtidens undervisningsmetoder med fokus på virtuel reality og kunstig intelligens.

Onsdag 5. april

KL. 13:00
 • Konference: Unge klar til uddannelse og beskæftigelse

  KVUC afholder konference om, hvordan man får flere udsatte unge klar til ungdomsuddannelserne.

Torsdag 6. april

KL. 12:30
 • Ph.d.-konference 2017

  Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) inviterer til debat om ph.d.-uddannelsen.

Tirsdag 18. april

KL. 8:45
 • Seminar: Åben Skole (Odense)

  Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviterer til seminar, der skal give inspiration og viden til samarbejde mellem skolen og kultur-, fritids- og erhvervslivet.

Onsdag 19. april

KL. 8:45
 • Seminar: Åben Skole (København)

  Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviterer til seminar, der skal give inspiration og viden til samarbejde mellem skolen og kultur-, fritids- og erhvervslivet.

Fredag 28. april

KL. 8:45
 • Seminar: Åben Skole (Horsens)

  Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviterer til seminar, der skal give inspiration og viden til samarbejde mellem skolen og kultur-, fritids- og erhvervslivet.

Maj 2017

Onsdag 3. maj

KL. 9:30
 • Konference: Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

  Teknologirådet og Aalborg Universitet inviterer til debat om fremtidens arealanvendelse i Danmark.

Torsdag 11. maj

KL. 10:00
 • DEAs Årsdag 2017: Hvad er styrkerne i det danske uddannelsessystem?

  Tænketanken DEA afholder Årsdag og sætter i år fokus på, hvordan Danmark skaber verdens bedste uddannelsessystem.

Mandag 22. maj

KL. 10:00
 • Skoleforskningskonference 2017

  Temaet for årets konference er 'God undervisning i morgendagens skole'.

Juni 2017

Tirsdag 6. juni

KL. 9:30
 • Konference: 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

  Aarhus Universitet inviterer til konference om forskning i de 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv.

Torsdag 15. juni

KL. 12:00
 • Folkemøde 2017: Åbning

  Folkemøde 2017 åbnes fra Hovedscenen i Allinge.

Søndag 18. juni

KL. 14:00
 • Folkemøde 2017: Afslutning

  Folkemøde 2017 afsluttes fra Hovedscenen.