R: Tager ministeren hensyn til små uddannelser, når nye HF'er skal placeres?