Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Minister: Så mange unge med uddannelsespålæg gennemfører en uddannelse

SVAR:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser ifølge beskæftigelsesministeren, at der i 2014 var 76.865 personer, som påbegyndte uddannelseshjælp "og således vil have fået et uddannelsespålæg". Heraf har ca. 20.000 personer afsluttet en uddannelse i perioden 2014-2016.

DSB til minister: Vil påtage os uddannelsesansvar

SVAR:

DSB oplyser til transportministeren, at virksomheden i december 2016 besluttede en ny politik for mangfoldighed. Et af indsatsområderne er, at DSB i de kommende år vil prioritere arbejdet med lærlinge og elever.

Minister: Ny SOSU-uddannelse styrker psykiatrien

SVAR:

Social- og sundhedsassistentuddannelsen indeholder teoretisk undervisning og praktik indenfor det psykiatriske speciale, forklarer sundhedsministeren. I den nye sundhedsassistentuddannelse styrkes det faglige indhold, herunder også på det psykiatriske område, tilføjer hun.

Minister: Så mange skoler bruger lov til at afkorte skoledagen

SVAR:

En undersøgelse foretaget af Epinion for Undervisningsministeriet i oktober 2016 viser, at knap 30 procent af landets folkeskoler gør brug af folkeskolelovens § 16 til at afkorte skoledagen til fordel for undervisning med to voksne.

Pind vil se på 7-trins-skalaen

SVAR:

Uddannelsesministeren oplyser, at han "ved en kommende lejlighed" vil drøfte 7-trins-skalen med undervisningsministeren.