Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Minister: Så mange skoler bruger lov til at afkorte skoledagen

SVAR:

En undersøgelse foretaget af Epinion for Undervisningsministeriet i oktober 2016 viser, at knap 30 procent af landets folkeskoler gør brug af folkeskolelovens § 16 til at afkorte skoledagen til fordel for undervisning med to voksne.

Pind vil se på 7-trins-skalaen

SVAR:

Uddannelsesministeren oplyser, at han "ved en kommende lejlighed" vil drøfte 7-trins-skalen med undervisningsministeren.

Minister: Derfor ville vi ændre på voksenlærlingeordningen

SVAR:

Voksenlærlingeordningen har gode effekter for ledige, men ikke for beskæftigede, siger beskæftigelsesministeren. Derfor foreslog Venstre-regeringen at ændre ordningen, så virksomhederne alene kan få et tilskud, når de ansætter ledige som voksenlærlinge. Forslaget indgik i en større helhedsløsning, der imidlertid ikke blev gennemført, og derfor består voksenlærlingeordningen uændret.

Pind fremlægger tal bag omlægningen af SU-systemet

SVAR:

Ifølge uddannelsesministeren giver regeringens omlægning af SU-systemet et samlet provenu på ca. 3,3 mia. kroner. Heraf stammer omkring 1,6 mia. kroner ifølge ministeren fra øget arbejdsudbud. Ministeren gennemgår regeringens regnestykke her. 

Pind: Så mange med Specialpædagogisk Støtte bruger ekstra SU

SVAR:

For alle SU-modtagere med en fuldført videregående uddannelse i 2015 var der 37 procent, der brugte flere end 58 klip. For støttemodtagere, der modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) udgjorde andelen 32 procent i 2015, oplyser uddannelsesministeren.

Pind: Sådan sikrer vi vores SU-system overfor EU

SVAR:

Den danske regering fokuserer generelt på "minimumsimplementering af EU-retten i de danske regler og på at gøre det danske SU-system mere robust i en verden med fri bevægelighed". Det skriver uddannelsesministeren i et svar til DF.