Kristian Jensen fremlægger tilbagebetalingsscenarier ift. Parisaftalen