Tørnæs fremlægger en oversigt over udviklingsbistanden for en række lande