Jørgensen: Danmark overholder EU-forpligtelsen gennem energiselskabernes energispareindsats