Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

ALT: Hvordan sikrer man, at EU-udviklingsstøttemidler ikke finansierer uetiske projekter?

SPØRGSMÅL:

STØTTEMIDLER: Rasmus Nordqvist (ALT) spørger udenrigsministeren, hvordan man generelt sikrer, at EU-midler ikke finansierer og støtter projekter, der ikke lever op til EU's værdier, og hvordan ministeren forholder sig til situationen i Eritrea, hvor EU-udviklingsstøttemidler støtter projekter, der forbryder sig mod menneskerettighederne.

R: Hvem har fået dispensation til brug af pesticider?

SPØRGSMÅL:

PESTICIDER: Zenia Stampe (R) spørger miljøministeren om en samlet oversigt over alle dispensationer, der er givet til brug af pesticider, som er underlagt henholdsvis EU-forbud og nationalt forbud.