Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Ursula von der Leyen annoncerede i sommer en fælles klimaaftale på tværs af EU-landene

SVAR:

KLIMALOV: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Eva Kjer Hansen (V), at Ursula von der Leyen i juli annoncerede en "European Green Deal", der lægger en ambitiøs linje for EU's klima-, miljø- og naturpolitik for den kommende Kommision. Det præcise indhold kendes ikke endnu, men det forventes, at aftalen indeholder et forslag til en klimalov om et mål om klimaneutralitet i 2050. 

Kollerup: Tyskland skal ratificere patentdomstolsaftalen, før den kan træde i kraft

SVAR:

DOMSTOL: Erhvervsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at 13 EU-lande skal have ratificeret patentdomstolsaftalen, før den kan træde i kraft. Af dem skal de tre medlemsstater med det største antal europæiske patenter, som havde retsvirkning i det forudgående år for undertegnelsen af aftalen, ratificere aftalen. De tre lande er Frankrig, UK og Tyskland, og Tyskland mangler stadig at ratificere aftalen.

Jensen: Den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at understøtte EU's målsætninger inden for miljø og klima

SVAR:

LANDBRUGSSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Zenia Stampe (R), at regeringen arbejder for en så høj øremærkning som muligt af den direkte støtte og landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaordninger. Kommissionen har alene foreslået en øremærkning på 30 procent af landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaformål.

Kofod: Regeringen støtter en konstruktiv tilgang til makrelfiskeri fra Grønlands side

SVAR:

SANKTIONER: Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at fiskeri er et fuldt overtaget ansvarsområde for Grønland, hvorfor Grønland har kompetencen til at forvalte makrelfiskeriet og forhandle med de andre parter om den delte bestand af makrel. Regeringen støtter en konstruktiv tilgang til sagen fra Grønlands side.

Wermelin: Chlorpyrifos kan ikke gives fornyet godkendelse

SVAR:

SPRØJTEGIFT: Miljøministeren svarer Anne Valentina Berthelsen (SF), at stoffet chlorpyrifos er klassificeret som akut giftigt, og da pesticidforordningen hindrer at giftige stoffer kan godkendes som aktivstoffer, kan der ikke gives fornyet-godkendelse til stoffet.