Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Vi er i dialog med Europa-Kommissionen om, hvilke tiltag der kan tages på EU-niveau for at mindske datacentres energiforbrug

SVAR:

ENERGIFORBRUG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ida Auken (R), at der ikke findes produktreguleringer for hele datacentre, men kun frivillige retningslinjer for datacentres energieffektivitet. Der er behov for en fælles indsats på EU-niveau, og der skal ses nærmere på, hvordan man blandt EU-medlemslandene kan styrke produktkravene og stille flere krav til nye produkter, som benyttes i datacentre.

Hummelgaard: EU's barselsdirektiv skal senest træde i kraft i august 2022

SVAR:

BARSELSDIREKTIV: Beskæftigelsesministeren svarer Fatma Øktem (V), at regeringen har ambitioner om at fremsætte og vedtaget lovforslaget om gennemførelse af direktivet til næste folketingssamling. Derved får Udbetaling Danmark tid til at udvikle den nødvendige it-understøtning af de nye regler. Direktivet skal senest træde i kraft 2. august 2022. 

Prehn: Både Tyskland og Frankrig ser også gerne en større støtte til Afrika i EU

SVAR:

AFRIKA: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen flere gange har bragt emnet Afrika op over for de øvrige EU-medlemslande. Både Tyskland og Frankrig har meldt ud, at de ønsker en større støtte til Afrika i EU. Sverige, Finland og Holland har også fokus på Afrika i udviklingsbistanden.

Jensen: EU's medlemslande skal anvende så stor en andel som muligt af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål

SVAR:

LANDBRUGSPOLITIK: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at medlemslandene skal forpligtes til at anvende en stor andel af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål, men at det er nødvendigt at tage højde for, at der er store forskelle i bedriftsstrukturerne mellem medlemslandene i forhold til fordelingen af støtte.

Prehn: Vi vil fokusere på den grønne dagsorden og en styrkelse af indsatsen i nærområder og i skrøbelige stater

SVAR:

OMLÆGNING: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen med finanslovsforslaget for 2020 tager et skridt mod en markant styrkelse af den grønne dagsorden og en større indsats i nærområderne. Etableringen af et nyt kontor for Migration, Nærområdeindsatser og Stabilisering skal bidrage til en mere effektiv tilgang til arbejdet i nærområder.