OK20


Seniorfridage kan indtage nøglerolle ved overenskomstbordet

Seniorfridage kan indtage nøglerolle ved overenskomstbordet

OK20: En større fritvalgsordning er et hedt ønske for lønmodtagerne ved de aktuelle overenskomstforhandlinger. Behovet for at få seniorerne til at udskyde pensionen kan gøre kravet spiseligt for arbejdsgiverne, vurderer forsker.

Kræver adgang til Altinget | Ældre"