Hvordan skaber vi mere velfærd og mindre bureaukrati i ældreplejen?


Djøf foreslår 10 timer mere til borgernær kontakt i ældreplejen

Djøf foreslår 10 timer mere til borgernær kontakt i ældreplejen

UDSPIL: Djøf anbefaler, at såkaldte velfærdsmedarbejdere får ti timer mere om måneden ansigt til ansigt med borgerne. Social- og indenrigsministeren tvivler på forslagets anvendelighed, hvilket møder kritik hos Venstre. 

Kræver adgang til Altinget | Ældre"
EL: Sæt fagligheden fri i ældreplejen

EL: Sæt fagligheden fri i ældreplejen

DEBAT: Der er brug for en selvstyrereform, hvor hjemmehjælper og hjemmehjælpsmodtageren i langt højere grad tilrettelægger hjælpen, skriver ældreordfører Peder Hvelplund (EL).