Dansk Folkeparti vil have ældrelov, som sikrer flere rettigheder

INTERVIEW: Dansk Folkeparti stoler ikke på, at regeringens kommende velfærdslov er ambitiøs nok på ældreområdet. Partiet foreslår, at der skal oprettes en ældrelov. Ældre Sagen er begejstret for idéen.

Minimumsnormeringer er ikke kun for børn, men bør også gælde for ældre. Sådan lød budskabet fra Dansk Folkeparti, da partiet i sidste uge holdt sommergruppemøde.

Men minimumsnormeringer er kun ét ud af flere elementer i en decideret ældrelov, som Dansk Folkeparti har i støbeskeen - og ventes at præsentere et endeligt forslag til i løbet af efteråret.

"Loven skal bestå af flere principper. Blandt andet skal der oprettes nationale standarder i ældreplejen, som sikrer normeringer til ældre, ældres ret til omsorg og selvbestemmelse skal skrives ind i serviceloven, og så skal ældretilsynet gøres permanent," fortæller ældreordfører Karina Adsbøl.

Login