FOA: Kommuner skal passe på med at kopiere Buurtzorg-modellen én til én

DEBAT: Ikast-Brande har som de første godkendt forsøg med Buurtzorg-modellen i ældreplejen. Men kommunen er ikke ambitiøs nok, skriver FOA's sektorformand, Torben Klitmøller Hollmann.

Af Torben Klitmøller Hollmann
Sektorformand for social- og sundhedssektoren, FOA

Der skal ikke være nogen tvivl om, at Buurtzorg-modellen rummer nogle vigtige og gode elementer. Men de danske kommuner bør lade sig inspirere og brede tanker om selvstyrende teams ud i ældreplejen fremfor at kopiere en model én til én.

Helt grundlæggende har vi brug for at gøre op med både BUM-modellen og new public management, som har hersket på det offentlige område i årtier. Modellerne har bidraget med bureaukrati, minuttyrani, ufleksible ledelsesgange og en fratagelse af tilliden til medarbejdernes faglighed og kompetencer.

Det er forfriskende at se Ikast-Brande Kommune, som tænker ældreplejen på en ny måde, og som vil have fokus på kvaliteten frem for på de evindelige besparelser, som ofte bliver målsætningen, når kommunerne eksempelvis konkurrenceudsætter en del af ældreplejen.

Men kommunen burde gå endnu videre. Kommunen kunne have implementeret nogle af de gode idéer i den kommunale ældrepleje, givet medarbejderne frihed til og ansvar for at løse opgaverne. Det havde været visionært og ambitiøst.

Pas på med at oversætte erfaringer
I Buurtzorg opererer man med små selvstændige og selvstyrende enheder. Det giver ansvar og fleksibilitet til at løse opgaven bedst muligt til den enkelte medarbejder.

Modellen bliver hyldet verden over, og der er startet en pilgrimsfærd ned til kontoret. Adskillige danske kommuner og regioner har sendt udvalg ned for at samle inspiration.

Visionerne er gode. Der er noget, der ikke fungerer i den danske ældresektor. I FOA vil vi meget gerne bidrage til at forandre den måde, som vi arbejder i ældreplejen på – og gerne med inspiration fra Holland. Men man risikerer, at vigtige informationer går tabt, når erfaringerne skal oversættes fra hollandsk til dansk.

For eksempel er der en risiko for, at den hollandske verpleegster oversættes til sygeplejersker. Men en hollandsk sygeplejerske er ikke det samme som en dansk.

Kommuner må ikke have sparehensyn for øje
Hvis andre kommuner vælger at følge trop, er det vigtigt, at det ikke bliver med et sparehensyn for øje. For det er ikke en billigere måde at drive ældreplejen på. Måske kan den være bedre.

I Ikast-Brande vil man lade et privat firma stå for forsøget, for det er jo et privat firma, der har skabt succesen i Holland. Det er bare ikke det afgørende i modellen, at man vil kopiere. Det er i stedet mange af de førnævnte fordele.

Hvis kommunerne virkelig vil være visionære og ambitiøse, kan de implementere de selvstyrende enheder i den kommunale ældrepleje.

På den måde sikrer vi, at tværfagligheden, ekspertisen og erfaringerne kommer til at ligge hos kommunen selv i stedet for en ekstern leverandør – og at man kan skalere op, hvis det bliver en succes, så flere ældre og medarbejdere kan få gevinst af en model, som potentielt kan sikre bedre kvalitet og mere indflydelse hos medarbejderne.

Forrige artikel FSD: Sæt et FSD: Sæt et "alt optaget"-skilt på døren for at bevare en værdig ældrepleje Næste artikel Borgmester: Hold fingrene fra vores bureaukrati Borgmester: Hold fingrene fra vores bureaukrati