Socialdemokrat: Ældreklubber forebygger sygdom og giver livskvalitet

DEBAT: Ældreklubber giver som socialpolitisk redskab livsglæde for ældre medborgere. Initiativet skal få fat i ældre, ensomme mænd, skriver Trine Madsen (S) fra Københavns Borgerrepræsentation.

Af Trine Madsen (S)
Ordfører for Sundhed- og Omsorgsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation

I Københavns Kommune giver vi årligt tilskud til ældreklubber, de såkaldte paragraf 79-klubber, hvor ældre over 65 år kan finde målrettede tilbud og aktiviteter, som er med til at skabe sociale netværk og sund aldring gennem oplevelser med andre i lokalområdet.

Rigtig mange ældre bruger klubberne i dag. Det gør de, fordi klubberne har en god bredde i sine aktiviteter, og fordi de er at finde i alle bydele. Det er fantastisk positivt at opleve. Ældreklubberne forebygger sygdom og giver livskvalitet – det skal vi bibeholde og få til at gro.

I løbet af de næste år vil gruppen af ældre københavnere over 65 år vokse med cirka to procent årligt, og derfor forventes det, at der tilsvarende vil komme pres på ældreklubberne.

I Socialdemokratiet ønsker vi ikke at udhule kvaliteten eller tabe en masse ældre borgere på gulvet, fordi der pludselig ikke er tilstrækkelig kapacitet og midler afsat til klubberne.

Styrker lokale netværk
Derfor er det vigtigt for os med rettidig omhu at være på forkant med udviklingen og holde hånden over ældreklubberne. Det betyder konkret, at vi ved årets budgetforhandlinger har sørget for at få tilført yderligere midler til området svarende til den demografiske stigning, der forventes inden for aldergruppen over 65 år.

Det svarer til i alt 15,8 millioner kroner over de næste fire år. Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os, så der ikke bliver færre midler per ældre, og så vi kan opretholde niveauet og de gode tilbud i klubberne.

Klubberne er lokalt forankrede overalt i de forskellige bydele, og meget af arbejdskraften beror på frivillige kræfter, hvilket er en styrke i sig selv. Som eksempel på et lokalt samarbejde, der får tilskud til ældreaktiviteter under paragraf 79, er Kvartershuset i Sydhavnen, hvor der er særligt fokus på, at de ældre, som har færrest ressourcer, også får aktivitetstilbud.

Klubberne bidrager desuden til at styrke de lokale netværk gennem samarbejder med fritidsklubber, frivillige foreninger og de kommunale tilbud. Derudover samarbejder de med plejecentre om besøg og aktiviteter, eksempelvis om foredrag eller samvær med plejecentres beboere.

Afhjælp ensomhed blandt ældre
Det er helt tydeligt, hvor stor og vigtig en opgave ældreklubberne løfter. Sociale fællesskaber og lokale netværk er meningsgivende for både den enkelte og for lokalområdet.

De mange ressourcestærke ældre og frivillige ildsjæle i klubberne er med til at gøre en kæmpe forskel for de svageste ældre, og det bliver derfor særligt vigtigt i de udsatte byområder, at vi fremover kan understøtte klubberne i hele byen.

Det er vigtigt, at man som ældre borger har mulighed for at opdyrke fællesskaber og holde sig aktiv, så man i samvær med andre ældre kan opretholde en god livsstil, forebygge skavanker og nyde en fysisk og mental sund alderdom.

Mændene skal aktiveres
Et andet vigtigt spørgsmål er forebyggelse af ensomhed, hvilket særligt forekommer blandt ældre mænd. Samtidig ved vi, at de ældre mænd ikke benytter tilbuddene i ældreklubberne ligeså ofte som kvinderne.

Der er i dag mange ældreklubber, der allerede er gode til at lave målrettede aktiviteter til mænd, for eksempel ældreklubben Sløjfen i Sundbyøster, der løbende har fokus på at tiltrække flere mænd og blandt andet er vært for mændenes dag på Amager.

I Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vi her i januar drøfte, hvordan vi udvikler ældreklubberne, så vi med nye idéer i langt højere grad end hidtil også henvender os til blandt andet ældre mænd og etniske minoriteter samt fremmer etableringen af lokale samarbejder i hele København.

Vi skal i langt højre grad forebygge ensomhed, og vi skal fokusere på, at også alderdommen bliver en meningsfuld og lykkelig periode i livet. København skal være fremtidens seniorby.

Forrige artikel Kristian Thulesen Dahl: En velfærdslov er blot en luftig hensigtserklæring Kristian Thulesen Dahl: En velfærdslov er blot en luftig hensigtserklæring Næste artikel Leder: Værdighedsambassadører baner vej for bedre ældrevelfærd Leder: Værdighedsambassadører baner vej for bedre ældrevelfærd
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.