Følg B 88 Krav til forsikringsselskabers brug af speciallægeerklæringer i personskadesager
(Sundheds- og Ældreministeriet)

4/2
2020

Lovforslag: B 88 (Erhvervsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om krav til forsikringsselskabers brug af speciallægeerklæringer i personskadesager.

Læs mere