Følg L 101 Sundhedsloven
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Magnus Heunicke (Sundheds- og ældreminister (S), MF (S))
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: 1. behandling
26/1
2021
3. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven

3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 101).

21/1
2021
2. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven

2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 101).

7/12
2020
17/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven

1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 101).

12/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 101 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter).