Maj 2020

Tirsdag 19. maj

KL. 14:00
 • Samråd: Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om ministerens holdning til, at 18 kommuner har valgt ikke at videreføre klippekortsordningen til plejehjemsbeboere, efter at midlerne fra 2019 har været udmøntet via bloktilskud.

Fredag 15. maj

KL. 10:00
 • Salen: At sikre alle danskere en familielæge (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at sikre alle danskere en familielæge (B 142).

KL. 10:00
 • Salen: Straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren (B 106).

Torsdag 14. maj

KL. 19:30
 • Direkte tv-debat: Partilederne samles i coronadebat

  DR og TV2 samler partilederne i en direkte coronadebat, om hvordan får vi Danmark tilbage.

KL. 15:00
 • Samråd: Regeringens hidtidige og fremadrettede test-strategier

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om regeringens hidtidige og fremadrettede test-strategier.

Tirsdag 12. maj

KL. 14:30
 • Samråd: Covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om, hvorfor der gik næsten fire uger fra seruminstituttets advarsel om, at smittede personer kan smitte videre, før de selv har symptomer, til myndighederne ændrede strategi.

KL. 10:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om coronasituationen.

Torsdag 7. maj

KL. 10:20
 • Salen: Sundhedsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (L 160).

KL. 10:20
 • Salen: Lov om Seniorpensionsenheden (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om Seniorpensionsenheden (L 184).

KL. 10:20
 • Salen: Lov om godskørsel med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere med videre (L 185).

Tirsdag 5. maj

KL. 14:30
 • Deputation: Olav Lange Hansen besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Olav Lange Hansen vedrørende COVID-19.

KL. 14:00
 • Deputation: Liva Healthcare besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Liva Healthcare vedrørende teknologiske løsninger til patient rehabilitering og forebyggelse.

KL. 11:30
 • Pressemøde: Regeringen præsenterer ny udligningsaftale

  Pressemødet i Finansministeriet om nyt udligningssystem. 

Fredag 1. maj

KL. 9:25
 • Digital 1. maj: Statsministeren holder tale

  Statsminister Mette Frederiksen (S) vil også være at høre og se, når Fagbevægelsens Hovedorganisation i år fejrer 1. maj på Facebook.

April 2020

Torsdag 30. april

KL. 15:00
 • Samråd: Sundheds- og plejepersonalets sikkerhed og arbejdsmiljø under håndteringen af covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om, hvordan sundheds- og plejepersonalets sikkerhed og arbejdsmiljø sikres under håndteringen af covid-19.

Onsdag 29. april

KL. 8:00
 • Åbent Cepos-webinar om Corona-krisen med Lars Rebien

  Den liberale tænketank er en af Corona-debattens skarpeste stemmer, og nu afholder man et webinar om krisen, åbent for alle via internettet. Mød bl.a. Lars Rebien.

Tirsdag 28. april

KL. 9:00
 • Konference: Livet som ældre (AFLYST)

  Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference. Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) deltager. 

Torsdag 23. april

KL. 10:00
 • Salen: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter med videre (L 174).

Tirsdag 21. april

KL. 15:20
 • Salen: Lov om aktiv socialpolitik, forlængelse af 12-måneders-perioden (Eventuelt 3. beh.)

  Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (L 169).

Mandag 20. april

KL. 14:30
 • Myndigheder orienterer om covid-19

  En række myndigheder afholder pressebriefing angående status på covid-19.