Januar 2021

Fredag 15. januar

KL. 10:00
 • Salen: Midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (L 114).

Torsdag 14. januar

KL. 14:00
 • Samråd: Den globale fordeling af corona-vacciner

  Folketingets Udenrigsudvalg har kaldt minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om den globale fordeling af corona-vacciner.

Onsdag 13. januar

KL. 19:00
 • Pressemøde: Forlængelse af restriktioner

  Sundheds- og Ældreministeriet indkalder til pressemøde om forlængelse af tiltag og restriktioner i forbindelse med covid-19 i Danmark. 

KL. 13:00
 • Salen: Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning med videre (L 130).

KL. 13:00
 • Salen: Forslag til folketingsbeslutning om en ældrelov med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en ældrelov, der skal sikre ældre medborgere en række lovfæstede og uomtvistelige rettigheder, indføre minimumsnormeringer på ældreområdet og styrke Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med landets plejehjem med videre (B 35).

Tirsdag 12. januar

KL. 15:30
 • Deputation: Vidensråd for Forebyggelse besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Vidensråd for Forebyggelse vedrørende mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom blandt de 10-24 årige.

KL. 14:00
 • Samråd: Børnekræftbehandlingen i Danmark

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om børnekræftbehandlingen i Danmark.

Torsdag 7. januar

KL. 10:00
 • Fødevarer: Lancering af Danmarks nye officielle kostråd

  Fødevareminister Rasmus Prehn vil torsdag formiddag præsentere Fødevarestyrelsens nye officielle kostråd.

Fredag 1. januar

KL. 18:00
 • Statsministerens nytårstale

  Traditionen tro holder statsminister Mette Frederiksen (S) nytårstale nytårsdag.

December 2020

Onsdag 30. december

KL. 13:00
 • Begravelse: Fhv. KL- formand, V-borgmester og MF Evan Jensen (90)

  Den mangeårige borgmester i Lejre, fhv. KL-formand og folketingsmedlem Evan Jensen er død, 90 år gammel og skal begraves.

Onsdag 23. december

KL. 14:00
 • Pressemøde: Sundshedsministeren og myndigheder informerer om vaccineplan

  Sundheds- og Ældreministeriet indkalder til pressemøde for at præsentere udrulningsplanen for de første vacciner. 

Mandag 21. december

KL. 12:00
 • Salen: Lov om social pension med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (L 104).

KL. 12:00
 • Salen: Lov om social pension med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger med videre (L 105).

KL. 12:00
 • Salen: Ligningsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love (L 69 A).

KL. 12:00
 • Salen: Pensionsbeskatningsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed (L 69 B).

Fredag 18. december

KL. 12:00
 • Samråd: Plejehjemsrestriktioner

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om de sundhedsfaglige vurderinger af, hvordan ældre kan få besøg i egen bolig på plejehjemmet på forsvarlig vis.

KL. 10:00
 • Salen: At omfatte sosu-hjælpere af autorisationsloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at omfatte sosu-hjælpere af autorisationsloven (B 73).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (L 121).

Torsdag 17. december

KL. 15:00
 • Samråd: Politisk kontrol af sundhedsmyndighederne

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om at sikre, at der ikke foregå politisk kontrol af sundhedsmyndighederne i Danmark.

KL. 10:00
 • Salen: Ligningsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love (L 69).