Psykiatridirektør til Region Nordjylland
Opgaven er klar, Psykiatrien vil videre og fremad.

Psykiatrien bidrager med høj kvalificeret behandling af borgerne i Nordjylland, og opgaven vil ikke blive mindre de kommende år. For den kommende psykiatridirektør kalder det på klar kurs, en tydelig vision og strategi, på nytænkning og forandringsledelse og lyst til styring af en presset økonomi. Psykiatrien er en arbejdsplads med en høj, specialiseret faglighed, engagerede medarbejdere og ledere med fokus på inddragelse, uformelt samspil, diversitet og et unikt tværfagligt samarbejde. Vi håber at finde en psykiatridirektør, der både kan og vil se hele psykiatrien - medarbejderne, patienter, pårørende, det politiske system, en interesseret omverden og psykiatriledelsen; dig, der både kan arbejde med mennesker, strategi og tal. De vigtigste opgaver Med afsæt i den aktuelle status kan følgende billede tegnes af de vigtigste opgaver for Region Nordjyllands nye psykiatridirektør. Strategi og drift I efteråret 2022 overgik Psykiatrien til en ny organisering med Patientnær Ledelse. Psykiatrien består nu af 5 afdelinger med afdelingsledelser, afsnitsledelser, tværgående faglige ledere, forskningsenheder, vicedirektører, psykiatriledelse og administrative stabe. Det er en højt prioriteret opgave at få denne organisering helt på plads, evaluere og evt. justere. I den sammenhæng skal der følges op på beslutningsprocesser og ansvarsfordeling i organisationen, så beslutninger træffes hurtigt og effektivt. Du skal sammen med psykiatriledelsen sætte en klar strategisk kurs for Psykiatrien og holde den. Det er en forudsætning for stabilitet i driften og for, at vi løbende kan tilbyde behandling af høj faglig kvalitet. Behovet for dette aktualiseres også af den demografiske udvikling med flere ældre borgere med behov for behandling, komplekse patienter og stor tilstrømning til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Denne udvikling vil ligeledes kræve et fortsat ambitiøst, tværsektorielt samarbejde og samarbejde med patienter og pårørende. Politisk rådgivning og rekruttering og fastholdelse Psykiatrien arbejder under stor bevågenhed fra både medier og det politiske system, regionalt og nationalt. Du vil være repræsentant for psykiatrien i mange politiske og eksterne sammenhænge, og du skal sikre et professionelt politisk samarbejde baseret på rettidig omhu, proaktiv rådgivning og servicering. Du skal være i stand til at sikre arbejdsro og stabilitet, så vi kan fokusere på at skabe gode og meningsfulde arbejdsforhold for vores dygtige medarbejdere og ledere. Det handler om at rekruttere og fastholde, blandt andet ved fokus på stabil drift i tæt konneks med uddannelse og forskning og værdiskabende tværfagligt samarbejde. Det er en stor opgave, der skal prioriteres, og der skal tænkes nyt og visionært. Økonomistyring Der er økonomiske udfordringer, nu, og også ude i horisonten. Du skal derfor i samarbejde med den øvrige ledelse håndtere en økonomi under pres og have et skarpt blik på at skabe en økonomi i balance under hensyntagen til faglige aktiviteter, nye opgaver og muligheder. Det kræver en god økonomiforståelse, erfaring med økonomistyring og forståelse for en kompleks økonomi i et politisk system. Erfaringer og kompetencer Dine ledelseskompetencer og din evne til at stå fast vil være et vigtigt fundament som topleder i Psykiatrien. Du skal være en tydelig og motiverende holdspiller, der har overblik, kan lede 'op og ned og til siden' og få følgeskab, også ved vanskelige beslutninger.
  • Topledererfaring fra sundhedsområdet/velfærdsområdet er en klar fordel, men ikke en betingelse.
  • Du har med succes varetaget samarbejde med en politisk styret organisation.
  • Du har erfaring med at arbejde strategisk og målrettet i en driftsbaseret organisation.
  • Du har erfaring med ledelse af forandringsprocesser i større skala.
  • Du har en god økonomiforståelse og kan arbejde med økonomien med blik for faglighed.
  • Du er en moderne leder, der på et robust fundament baserer din ledelse på inddragelse og delegering med base i vores iTOP-værdier, Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.
  • Du står solidt i ledelsesrummet og er en dygtig kommunikator.
Sammen finder vi en vej Vi kan tilbyde et toplederjob i en uformel organisation, der skal skabe resultater for patienterne med plads til både høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Der vil være mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Psykiatridirektøren er en del af en række strategiske fora i Region Nordjylland, herunder Strategisk Sundhedsledelse og Koncernledelsen og har ansvar for betjening af Psykiatri- og Socialudvalget. Region Nordjylland er kendt for evnen til samarbejde på kryds og tværs, og Psykiatrien har både blik for sin egen organisation og for den samlede organisation. Hvis du vil vide mere Kontakt gerne Koncerndirektør Anne Bukh på tlf. 9764 8381 eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S på tlf. 4076 7227 for fortrolig samtale om stillingens indhold og muligheder. Brug nedenstående links til at få viden om Psykiatrien og Region Nordjylland. Psykiatriens organisering og målsætninger Region Nordjyllands vision og retning 2023 Region Nordjyllands ledelsesgrundlag Proces og ansættelsesvilkår Ansøgningsfrist den 5. oktober 2023. Tiltrædelse den 1. december 2023 eller snart derefter. 1. Samtale afholdes den 12. oktober 2023 og 2. samtale finder sted den 30. oktober 2023. Kandidater der går videre skal deltage i test hos MUUSMANN i Århus den 23. oktober 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Arbejdssted er Psykiatrien, Mølleparkvej, 9000 Aalborg. Psykiatridirektøren refererer til koncerndirektør Anne Bukh. Løn forhandles i henhold til 'Aftale for chefer' indgået mellem Regionernes Lønnings- og Taktnævn og en række faglige organisationer.
Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00