TrygFonden - PROJEKTCHEF TIL ÆLDREOMRÅDET
Har du solid faglig indsigt i ældreområdet? Kender du aktørerne på området? Og kan du arbejde systematisk, tværfagligt og innovativt? Så er du måske den, vi søger til en nyoprettet stilling som projektchef med fokus på ældre og pårørende.

I TrygFondens nye strategi, 'Sammen skaber vi tryghed', har vi defineret fem overordnede mål, som vi sigter efter i de næste ti år. TrygFondens strategi kan ses her. Vi arbejder almennyttigt gennem partnerskaber, donationer og egne projekter. Det gør vi bl.a. ved at understøtte samspil mellem forskning, praksis og offentlig debat. Opgaverne er bundet sammen i fem programmer svarende til de fem overordnede mål. Programteamene er bemandet på tværs af hele fonden. Den nye projektchef kommer til at indgå i arbejdet med at udvikle TrygFondens indsats inden for ældre- og pårørendeområdet. Den nye projektchef vil således primært få opgaver inden for ældreprogrammet, hvor vi arbejder for flere gode leveår til ældre og for at fremme gode liv for pårørende, men projektchefen kan også forvente opgaver inden for og på tværs af de øvrige programmer, herunder sagsbehandling og vurdering af ansøgninger om projektstøtte. Vi har brug for en kollega, der har:
 • både dyb og bred indsigt i, hvad der fremmer ældres trivsel og sundhed
 • indgående kendskab til aktørerne på ældreområdet på tværs af sektorer
 • indsigt i, hvad der skal til for at fremme pårørendes livskvalitet og trivsel
 • et solidt netværk inden for ældreområdet - på tværs af sektorer
 • stærk og bred faglighed inden for forebyggelse og folkesundhed, herunder inden for mental sundhed, trivsel og fællesskaber.
Vi forventer desuden, at du:
 • har erfaring med arbejde i hele spektret mellem strategi, projektledelse og projektdeltagelse
 • er struktureret og leverer - også i travle perioder
 • er analytisk og stringent tænkende
 • har solidt kendskab til implementering og fokus på, at viden skal kunne bruges i praksis
 • kan tænke i udvikling og potentialer og samtidig har blik for helheden
 • er supergod til at samarbejde - både internt og eksternt.
Vi forestiller os, at du:
 • har relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden for folkesundhedsvidenskab
 • har syv-ti års erhvervserfaring fra en interesseorganisation, kommune, vidensorganisation, myndighed, NGO eller lignende og helst har bevæget dig på tværs af forskellige sektorer.
Som projektchef har du ikke personaleansvar, men koordineringsopgaver. Du skal være i stand til at føre dialog med ansøgere og samarbejdspartnere. Du skal kunne repræsentere TrygFonden i samarbejder med andre organisationer, f.eks. i styregrupper. TrygFonden består af 20 medarbejdere og ledes af to underdirektører med reference til TryghedsGruppens administrerende direktør. Projektchefens personalereference bliver underdirektør i TrygFonden Jette Jul Bruun. TrygFonden er en del af TryghedsGruppen, der er et medlemsbaseret selskab med 1,3 mio. medlemmer og er den største aktionær i forsikringsselskabet Tryg. TrygFondens almennyttige aktiviteter finansieres af en del af overskuddet fra ejerskabet af Tryg. Der er tale om en fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer og erfaring. Nærmere oplysninger: underdirektør Jette Jul Bruun, tlf. 5355 0577. Ansøgningsfristen er den 7. februar 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi holder samtaler den 13. februar og 20. februar. Tiltrædelse: hurtigst muligt derefter.
  Tryghed er kernen i et godt liv. Derfor investerer vi i TryghedsGruppen vores tid, engagement og økonomi i at sikre trygheden for alle i Danmark ud fra visionen "fælles om et trygt Danmark". Gennem TrygFonden støtter vi hvert år hundredvis af tryghedsskabende projekter.

  Læs mere om os her

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen