Jane Heitmann
 svarer 
Magnus Heunicke

V spørger til apotekernes lager af medicinsk cannabis

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Sundheds- og Ældreudvalget, Spørgsmål 1248

Som en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis er det besluttet, at apotekerne ikke må have et lagre liggende med produkter med medicinsk cannabis. Det betyder, at apoteket skal bestille enkeltpakker hjem til hver enkelt patient med recept. Har ministeren overvejelser i retning af, at apoteker f.eks. kan have et lager op til en vis grænse, så patienterne ikke oplever unødig ventetid eller skal gå forgæves?

Svar fra fredag den 19. juni 2020

”Som en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis er det besluttet, at apotekerne ikke må have lagre liggende med produkter med medicinsk cannabis. Det betyder, at apoteket skal bestille enkeltpakker hjem til hver enkelt patient med recept.

Har ministeren overvejelser i retning af, at apoteker f.eks. kan have et lager op til en vis grænse, så patienterne ikke oplever unødig ventetid eller skal gå forgæves?” Svar:

Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Lægemiddelstyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

”I udformningen af forsøgsordningen har der været nøje overvejelser om apotekernes mulighed for lagerhold og fokus på at undgå, at patienterne skal vente unødigt på deres cannabisslutprodukter. Samtidig er det dog et grundlæggende vilkår i ordningen, at cannabisslutprodukter først fremstilles, efter der foreligger en bestilling fra en læge på et konkret produkt til en konkret patient. Ellers vil ordningen være i strid med lægemiddeldirektivet, der indeholder en række krav til fremstilling af lægemidler, som fremstilling af cannabis til medicinsk brug ikke kan leve op til.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis er derfor opbygget således, at ordningen kan rummes inden for dispensationsbestemmelsen i lægemiddeldirektivets artikel 5.

En medlemsstat kan dispensere fra bestemmelserne i direktivet for at opfylde særlige behov, men kun for så vidt angår lægemidler fremstillet efter en bestilling fra en læge til en patient.

Heraf følger kravet om, at færdigfremstillingen af et cannabisslutprodukt først kan igangsættes på apoteket, når apoteket modtager en recept fra en konkret patient.

For at undgå, at patienter skal vente unødigt længe på udlevering af cannabisslutprodukter på et apotek er det i forsøgsordningen fastsat, at cannabismellemproduktet skal kunne fremskaffes hurtigst muligt. Hermed menes, at apoteket i løbet af senest 2 åbningsdage efter patienten henvender sig med sin recept til apoteket, som det klare udgangspunkt skal have fremskaffet cannabismellemproduktet og fremstillet cannabisslutproduktet til patienten. En længere fremskaffelsestid kan dog accepteres fx hvis mellemproduktfremstillerne ikke har en tilstrækkelig mængde af cannabisudgangsprodukter på lager til distribution til apotekerne. Apotekerne vil her være forpligtede til at afsøge det godkendte marked bredt med henblik på i videst mulige omfang at kunne udlevere cannabisslutproduktet til patienten inden for 2-dages fristen.

Afhængigt af, om et apotek har det relevante cannabismellemprodukt på lager eller først skal bestille det hjem fra mellemproduktfremstilleren, kan patienter opleve en ventetid på apotekets færdigfremstilling af cannabisslutproduktet. I nogle tilfælde vil patienten vente på apoteket, i andre tilfælde vil patienten komme tilbage og hente cannabisslutproduktet.

Ventetiden kan i øvrigt sammenlignes med ventetiden på magistrelle lægemidler, der også skal færdigfremstilles.” Jeg kan desuden tilføje, at Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med etableringen af forsøgsordningen i en dialog med Danmarks Apotekerforening meldte ud, at apoteker kan have cannabismellemprodukter på lager for dermed lettere at kunne færdigfremstille cannabisslutprodukter, når en patient med en recept efterspørger det på apoteket.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024