Heunicke: Man kan ikke nægte en borger hjemmehjælp, selvom borgeren er besværlig