SF: Gælder kompensationsordningen for små selvstændige erhvervsdrivende ikke for folkepensionister?