Hummelgaard: Førtidspensionen beregnes på baggrund af førtidspensionistens og eventuel partners samlede supplerende indtægter