Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Dybvad: Der er ikke krav om sprinkleranlæg i plejehjem i ét plan, fordi det tager kortere tid at redde personer ud fra en bygning i ét plan

SVAR:

SIKKERHED: Boligministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at fordi det tager kortere tid at redde personer ud fra en bygning i ét plan, stilles der ikke krav om, at plejehjem i ét plan skal have installeret sprinkleranlæg. Der er dog krav om, at bygninger i ét plan, som er større end 2.000 km2, skal have installeret sprinkleranlæg.

Heunicke: Det har været relativt nemt at trække kvalificeret arbejdskraft til Aarhus

SVAR:

UDFLYTNING: Sundheds- og Ældreministeren svarer sit udvalg, at det tager tid og er omkostningstungt at bygge en ny styrelse op fra bunden af. Det afgørende har været en effektiv rekruttering og en effektiv oplæring, og det har været styrelsens oplevelse, at det har været relativt nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til styrelsen i Aarhus.