Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Vi vil sikre, at ekstraordinære udgifter til corona ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Martin Geertsen (V), at regeringen netop har indgået en økonomiaftale med kommunerne for 2021, og at regeringen vil sikre, at ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Det er ikke en pligt for kommunalbestyrelserne at stille indkvarteringsfaciliteter til rådighed, pligten påhviler kun kommunalbestyrelserne i situationer, hvor der konkret fastsættes regler til det. 

Hækkerup: Erfaringen med covid-19 viser, at der er behov for en tværgående koordination af myndighedernes indsatser

SVAR:

CORONA: Justitsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at den nye styrelse vil være en videreudvikling af det eksisterende arbejde med covid-19, og at der er behov for en mere konsistent og tværgående koordination af myndighedernes indsatser. En del af formålet med den nye styrelse er at aflaste sundhedsmyndighederne for noget af det, der ikke er sundhedsfaglige kerneopgaver. 

Heunicke: Vi opfordrer kommunerne til at påbegynde overvejelser om, hvordan de vil sikre genetablering af hjælp til ældre

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at aftalen mellem Folketingets partier om initiativer målrettet svækkede ældre i forbindelse med covid-19 udmøntes til Sundheds- og Ældreministeriet, Kulturministeriet og kommunerne på aktstykker. Kommunerne opfordres til at overveje, hvordan man lokalt vil sikre genetablering af den nødvendige hjælp til de ældre, som midlertidigt har måtte leve uden eller med kun begrænset hjælp.