Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Forsyningssikkerheden skal på dagsordenen i europæisk regi

SVAR:

MEDICINMANGEL: Sundheds- og ældreministeren svarer Sophie Løhde (V), at leveringssvigt er en global problemstilling, men at forsyningssikkerheden generelt er høj i Danmark. En løsning kunne være øget indsigt i apotekernes lagerbeholdninger og at få sat forsyningssikkerheden på dagsordenen i europæisk regi.

Hummelgaard: Kun undtagelsesvist kan kommunen beslutte at sagen senere skal genoptages

SVAR:

FØRTIDSPENSION: Beskæftigelsesministeren svarer Hans Andersen (V), at kommunen kun undtagelsesvis kan beslutte, at en sag om førtidspension skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt, og at det ofte forekommer i sager om pension til unge med uforudsigelige sygeforløb. Ministeren oplyser antallet af sager, der senere skal genoptages, i en tabel.

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.