Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Sundhedsmyndighederne vurderer løbende epidemikontrollen og indfører gerne lokale restriktioner på baggrund af smittesituationen

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Henrik Møller (S), at indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, løbende vurderer epidemikontrollen og altid på baggrund af nyeste data og viden. I løbet af efteråret blev der indført flere restriktioner og lokale tiltag i Københavnsområdet på baggrund af den aktuelle smittesituation.

Heunicke: Sådan får borgerne besked om, hvor og hvornår de skal vaccineres

SVAR:

VACCINE: Sundheds- og ældreministeren svarer Martin Geertsen (V), at vaccinationsplanen er inddelt i to overordnede faser, og at den konkrete information, der gives til den enkelte borger, afhænger af, hvilken fase borgeren er en del af. Alle borgere over 18 år med dansk cpr-nummer har modtaget en besked via Digital Post med generel information om vaccination mod COVID-19.

Heunicke: Regionernes krav om en negativ test fra et offentligt teststed skyldes, at der er behov for sikkerhed om testens kvalitet

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regionerne kræver, at man skal fremvise en negativ coronatest fra et af de offentlige teststeder, hvis der er krav om test i forbindelse med en sygehusaftale. Årsagen er, at der er behov for sikkerhed om testens kvalitet for at undgå at bringe smitte ind på sygehusene. Private aktører bidrager imidlertid til at sikre det offentlige test-setup.

Heunicke: Kirurgiske masker beskytter bedre end stofmasker

SVAR:

STOFMUNDBIND: Sundheds- og Ældreministeren svarer sit udvalg, at et studie viser, at stofmasker ikke beskytter i lige så høj grad som kirurgiske masker, og at der er større risiko for at få influenzalignende sygdomme, hvis man bærer en stofmaske. 

Heunicke: Der har været et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb for kræft i hele landet i de første uger af epidemien

SVAR:

KRÆFT: Sundheds- og ældreministeren svarer Martin Geertsen (V), at det er bekymrende, at der har været et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb i hele landet i begyndelsen af epidemien. Det er afgørende, at regionerne sikrer, at patienter med livstruende sygedomme får den rette udredning og behandling. Sundhedsstyrelsen følger derfor udviklingen meget tæt og vurderer løbende, om der er behov for tiltag. 

Heunicke: Jeg ville ønske, vi kunne indgå våbenhvile med covid-19 hen over julen

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at selvom han ville ønske, at man kunne indgå våbenhvilke med covid-19 i julen, skal vi stadig være forsigtige. Besøgsrestriktionerne på plejehjem kan gøres mere fleksible, så beboere kan få mere besøg i den del af boligen, som de selv råder over. 

Heunicke: Man kan ikke drage en direkte parallel fra underretningspligten i forhold til børn og unge til ældreområdet

SVAR:

INDBERETNING: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at han ikke mener, at man kan drage en direkte parallel fra underretningspligten i forhold til børn og unge til ældreområdet. Den skærpede underretningspligt i forhold til børn og unge handler om, at medarbejdere har pligt til at underrette om forhold i hjemmet. I kritikken af ældreplejen handler det ikke om forhold i familien, men om ophold på et plejehjem, der også er en arbejdsplads. 

Heunicke: Kommunerne er forpligtet til at offentliggøre udstedte besøgsrestriktioner til plejehjem

SVAR:

PLEJEHJEM: Sundheds- og ældreministeren svarer Jane Heitmann (V), at Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte informationsmateriale 6. november til alle 98 kommuner om deres forpligtelse til at offentliggøre udstedte besøgsrestriktioner eller -forbud, herunder også undtagelserne hertil. Materialet er også tilgængelig på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.