Analysetal

Altinget i fakta og tal:

I takt med at politisk interesse-varetagelse er blevet en mere udbredt disciplin på flere niveauer end tidligere, er Altingets læserskare også blevet udvidet. Nu er det ikke længere kun departementscheferne og forvaltningscheferne, der læser med, det er også afdelingsledere og fuldmægtige, der orienterer sig i de fagspecifikke nyheder fra Altinget. I den mere brede dækning på vores gratis forsiden, følger den politisk interesserede dansker med i nyheder, debat og analyser.

Altinget.dk's gratis forside udsender dagligt to nyhedsbreve til over 80.000 politisk interesserede danskere. Hertil kommer 27 forskellige fagpolitiske nichemedier med tilhørende nyhedsbreve, som den professionelle læser kan læse med på, mod abonnement.

Altinget har knap 3 millioner sidevisninger hver måned. Den gennemsnitlige læsetid på Altinget.dk er cirka 3 min. og op til 50% læser Altinget.dk hver eneste dag. 

Den typiske profil på vores brugere af Altinget.dk:

48% af alle vores stillingsopslag på Altinget.dk, har inden for det senest år (2021) været chefstillinger.  

65% af vores abonnenter på hele Altinget.dk bruger desktop som deres platform og 33% bruger mobilen som platform.

Fordelingen af køn på Altinget.dk er meget ligeligt - 49% er mænd og 48% er kvinder. 

74% af vores brugere er imellem 41-70 år og op til 92% har en lang- eller mellemlang uddannelse. Ca. hver tredje bruger har indkøbsansvar, og op til 50% af vores brugere sidder på ledelsesniveau. 

Op til 45% af vores brugere er ansat i det offentlige og op til 20% er ansat i det private. 

Ti gange om året udgiver vi Altinget Magasin. Magasinet trykkes og distribueres i mere end 10.000 eksemplarer. Magasinet er på 112 sider. Læseren er typisk mellem 40-60 år, og lidt flere mænd end kvinder læser med (54/46 %). Magasinet sendes direkte til store dele af Beslutningstager-Danmark, ligesom store virksomheder, organisationer og kommunerne modtager det.

Altinget er politisk neutralt – og heldigvis oplever vores læsere os også sådan; næsten 90 % af vores læsere svarer, at de opfatter Altinget som politisk neutralt.

 

Mandag Morgen i fakta og tal:

Mandag Morgen udkommer dagligt på mm.dk og med nyhedsbreve. Dagligt udsendes der et gratis nyhedsbrev til over 20.000 modtagere.

mm.dk har hver måned over 100.000 brugere på mm.dk og 150.000 månedlige sidevisninger. 

Mandag Morgen udkommer hver mandag med et trykt magasin 'Ugebrevet Mandag Morgen'. Læsetiden på mm er mellem 15-30 min. i den trykte udgave og lidt over 3 min. online.

Den typiske profil på vores brugere af Mandagmorgen.dk:

92% af vores brugere af mm.dk er typisk mellem 41-70 år, og har en lang - eller mellemlang uddannelse. Der er en meget lille overvægt af kvinder blandt vores brugere (49/47%).

Op til 60% af mm-brugeren arbejder på ledelsesniveau og knapt 40% sidder med indkøbsansvar.

Knapt 60% af brugerne arbejder i det offentlige.

Ugebrevet Mandag Morgen går som oftest på runde på ledelsesgangene og læses af 6-8 personer pr. magasin. 

Ved brug af Mandag Morgen rammer i jeres målgruppe i et unikt medie uden støj. Læseraten er høj med dybdegående artikler, og hver udgave har lang læsetid. MM er i sin trykte udgave et gemme-magasin, dvs. at annoncør-indhold lever længe og har flere læsere pr. trykte magasin.

 

 

Kilde: Google Analytics.