FOA


Københavns Kommune vil servere sund natmad for sosu'er

Københavns Kommune vil servere sund natmad for sosu'er

ARBEJDSMILJØ: Københavns Kommune har med budgetaftalen afsat penge til et sundt måltid for nattevagter i ældreplejen. Den nye forsøgsordning skal reducere de helbredsmæssige konsekvenser ved natarbejde.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked"