Dansk Arbejdsgiverforening


Regeringen lander aftale om at udfase hjælpepakker fra 29. august

Regeringen lander aftale om at udfase hjælpepakker fra 29. august

STOP: Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at udfase størstendelen af de økonomiske hjælpepakker sidst i august, og flere nøgleaktører roser aftalen. Trepartsforhandlinger om ny model for arbejdsfordeling fortsætter næste uge.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked"