AE-rådet


Frivillige praktikpladsaftaler vinder frem i kommunerne

Frivillige praktikpladsaftaler vinder frem i kommunerne

PRAKTIK: 16 kommuner har indtil videre indgået frivillige praktikpladsaftaler med private bygge- og anlægsvirksomheder, og ifølge Dansk Byggeri vil antallet af aftaler nå op på 25, inden året er omme. Ingen ved dog, hvor mange praktikpladser det har kastet af sig.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked"