Efteruddannelse


Online skolebænk kan være alternativ til fyreseddel

Online skolebænk kan være alternativ til fyreseddel

OPKVALIFICERING: Efteruddannelse kan fastholde medarbejdere under krisen, lyder opfordring fra arbejdsgivere. Erhvervsskoler arbejder lige nu på højtryk for at omstille til fjernundervisning, men efterlyser mere smidige regler.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked"