Overenskomst


HKKF: Den danske model skal ikke udhules, men udvikles

HKKF: Den danske model skal ikke udhules, men udvikles

DEBAT: Hvis vi udhuler den danske model, så overlader vi den enkelte til dem selv. Og så må man aldring glemme, at hvad politikeren giver, kan politikerne tage væk igen, skriver Flemming Vinther, der er forbundsformand for HKKF.

Forskere: Aftaleautonomi er en hjørnesten i den danske model

Forskere: Aftaleautonomi er en hjørnesten i den danske model

DEBAT: Der var stor diskussion om den danske model under og efter overenskomstforhandlingerne i 2018. Men nu bakker både arbejdstagere og arbejdsgivere op om modellen, selvom der stadig er uenighed om social dumping, skriver Nana Wesley og Søren Kaj Andersen.