Sygdom


Kronik: Vi frygter, at jobcentrene bidrager til selvmord

Kronik: Vi frygter, at jobcentrene bidrager til selvmord

KRONIK: Vi er bekymrede for, at jobcentre i nogle tilfælde skubber syge borgere ud i selvmord. Derfor er det livsnødvendigt, at lægeudtalelser fremover får forrang i sagsbehandlingen, skriver Lisbeth Riisager Henriksen og Lena Dahl Møller.