Socialt ansvar


Lederne: Indvandrerkvinderne skal langt tættere på arbejdsmarkedet

Lederne: Indvandrerkvinderne skal langt tættere på arbejdsmarkedet

DEBAT: For mange kvinder med ikke-vestlig baggrund modtager kontanthjælp. Derfor er der alvorligt brug for at samfundet tager skeen i den anden hånd, hvis nogle af kvinderne skal have berøring med det danske arbejdsmarked, skriver Kim Møller Laursen.

Forfatter: Regeringen bør tidsbegrænse syges jobcenterforløb

Forfatter: Regeringen bør tidsbegrænse syges jobcenterforløb

DEBAT: Den uværdige behandling syge borgere får på jobcentrene har alvorlige psykiske konsekvenser, og regeringen bør derfor sikre en retfærdig udløbsdato på disses jobcenterforløb, skriver forfatter Lisbeth Riisager Henriksen.