Danske A-kasser


A-kasser: Salami-metoden har svækket dagpengesystemet

A-kasser: Salami-metoden har svækket dagpengesystemet

DEBAT: Antallet af private lønforsikringer stiger, mens dagpengesystemet bliver forringet år for år. Nyt notat viser, hvordan politikerne har anvendt "salami-metoden" til løbende at skære skiver af lønmodtagernes sikkerhedsnet og dermed forringe den danske flexicurity-model, skriver Danske A-kassers formand.