Hærens konstabel- og korporalforening


HKKF: Den danske model skal ikke udhules, men udvikles

HKKF: Den danske model skal ikke udhules, men udvikles

DEBAT: Hvis vi udhuler den danske model, så overlader vi den enkelte til dem selv. Og så må man aldring glemme, at hvad politikeren giver, kan politikerne tage væk igen, skriver Flemming Vinther, der er forbundsformand for HKKF.

AES til soldaternes fagforening: Vi behandler alle sager individuelt

AES til soldaternes fagforening: Vi behandler alle sager individuelt

REPLIK: Flemming Vinther opfordrer politikerne til at stille krav til arbejdsskadesystemet om individuel og konkret sagsbehandling. Sagsbehandlingen er allerede i dag individuel og konkret, skriver direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Anne Kristine Axelsson.