Tidlig tilbagetrækning


Placering af seniorpension under ATP kan betyde op til et års forsinkelse

Placering af seniorpension under ATP kan betyde op til et års forsinkelse

SENIORPENSION: Beskæftigelsesministeren foreslår, at ny myndighed under ATP skal træffe afgørelser om seniorpension, mens kommuner skal gøre forarbejdet. Placeringen i ATP vil medføre flere tilkendelser, vurderer ministeriet.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked"