Har fagbevægelsen tabt kampen om den universelle velfærdsstat?