Efteruddannelse


Staten udkonkurrerer private diplom-udbydere

FORVRIDNING: Staten konkurrenceforvrider lederuddannelser på diplomniveau med ulige økonomiske vilkår på bekostning af private kursusudbydere, mener KL, DI og de private leverandører.

Et gok i nødden til de svageste på arbejdsmarkedet

DEBAT: Genopretningspakken bomber den positive udvikling i voksen- og efteruddannelser tilbage til et lavere niveau end i 2007. Det er uforståeligt, at regeringen og DF straffer dem, som kombinerer uddannelse og beskæftigelse, skriver LO-sekretær Ejner K. Holst.