Vermund: Partier går i fodsporene på diktatorer, når de blander sig i OK18

DEBAT: Når Enhedslisten, SF, Radikale og DF blander sig i overenskomstforhandlingerne, går de i fodsporene på fascistiske, kommunistiske og socialistiske diktatorer, der troede på en korporativ stat, hvor lovgivere bestemte arbejdsmarkedets vilkår ned til mindste detalje, skriver Pernille Vermund.

Af Pernille Vermund
Formand for Nye Borgerlige

De politiske partier skal holde fingrene væk fra overenskomstforhandlinger. Det er ikke statens opgave at diktere løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, hverken det private eller det offentlige. Det er en opgave for de ansatte og arbejdsgiverne, repræsenteret ved deres interesseorganisationer.

Når Enhedslisten, SF, radikale og DF som lovgivende magt forsøger at fiske stemmer i en overenskomstforhandling mellem det offentlige og de ansatte, så underløber de det offentliges lovligt valgte repræsentanter på arbejdsgiversiden, hvilket er dybt illoyalt uanset forhandlernes politiske tilhørsforhold.

Men endnu værre er, at de i jagten på stemmer går i fodsporene på kommunistiske, fascistiske og socialistiske diktatorer, der troede på en korporativ stat, hvor lovgivere bestemte arbejdsmarkedets vilkår ned i detaljen. En tradition, som vi også kender fra Frankrig, Spanien og Grækenland.

Modellen medfører et rigidt arbejdsmarked med ringe muligheder for unge mennesker for at etablere sig på arbejdsmarkedet, og den medfører forarmede samfund på grund af manglende fleksibilitet og dynamik.

Når ansatte og arbejdsgivere møder hinanden i øjenhøjde og kan aftale de vilkår, der netop er relevante for deres branche, deres produkt og det marked, de skal fungere på, så opnår man et fleksibelt arbejdsmarked, der tilpasser sig udviklingen. Og denne fleksibilitet er en af årsagerne til den danske velstand.

Der er hundrede tusinder af virksomheder, der skal fungere i konkurrence med andre virksomheder, nationalt og internationalt. Og det er naivt at tro, at den viden, som ansatte og arbejdsgivere besidder om netop deres forhold, kan samles blandt folketingets medlemmer, selv om de hjælpes af nok så mange jurister, økonomer, journalister og spindoktorer.

De ansatte og deres arbejdsgivere ved, hvor skoene trykker, og har vist igennem 119 år, at de kan løse problemerne til fælles bedste.

Ved at blande sig i forhandlingerne fisker DF, de radikale og den yderste venstrefløj efter 700.000 offentlige stemmer. Men hvad skal de bruge stemmerne til, hvis de dermed ødelægger en af grundpillerne til Danmarks relative velstand? De bliver et fattigt samfund, de skal regere.

Forrige artikel Handicapforbund: Ændringsforslag skal have mennesker i centrum Handicapforbund: Ændringsforslag skal have mennesker i centrum Næste artikel Socialpædagoger: Her er tre ønsker til et samlet LO/FTF Socialpædagoger: Her er tre ønsker til et samlet LO/FTF
 • Anmeld

  Jørgen Cseh

  Hun glemmer overgrebet i 2013

  I 2013 foretog politikerne et ensidigt og diktatorisk overgreb mod lærerne ved at vedtage en lov, der var dikteret af KL. Det burde have fået fru Vermund op af stolen. Det er velgørende, at nogle politikere nu har fået øjnene op for, at de offentligt ansatte arbejder under vilkår, der ikke er værdige. Og at de siger fra! Se det er værdigt, fru Vermund.

 • Anmeld

  Lars Jensen

  98,5% er ligeglad med hendes mening

  At hun skriver i Altinget er prisværdigt for alsidigheden
  - men kun 1,5% støtter hendes håbeløse synspunkt

 • Anmeld

  Wivian Fuglsang

  Ups!

  Det er noget af en påstand, at EL, SF, de radikale og DF går i fodsporene på kommunistiske, socialistiske og fascistiske diktatorer (hører sidstnævnte ikke til på den yderste højrefløj, som Pernille?) når de blander sig i konflikten.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Jørgen Cseh

  Det forekommer mig at du forsøger at sælge en ammestuehistorie.
  Som jeg husker lærernes konflikt tilbage i 2013, så var det lærernes formand, der tiggede regeringen om at lave et indgreb. Altså lige indtil de gjorde det.
  Der er vel heller ikke noget helt galt med et krav om at skulle være tilstede på arbejdspladsen i de 37 timer man får løn for. Det undre mig at man kan få de øvrige fagforeninger med på en konflikt på noget der ellers er gældende for alle andre.

 • Anmeld

  M. Karlsen

  Her mangler vist sandhedsværdi

  Mærkværdigt at Pernille Aamund kritiserer venstrefløjen for de tiltag, højrefløjen HAR foretaget ifm lærerkonflikten 2013, og nu ensidigt truer med igen.
  Afskaffelsen af demokratiet gør det garanteret meget lettere at være politiker, men den devolution, vi er inde i, må altså stoppes.

 • Anmeld

  Marian L. Petersen · Freelance Sproglærer i Fransk og Italiensk

  Er de såkaldte "Arbejdsmarkedets partere" habile lønforhandlere?

  I forbindelse med offentlige lønforhandlinger, er der ingen af parterne, der selv skal betale de eventuelle lønstigninger indenfor den offentlige sektor, ligesom ude på det private arbejdsmarked. Det er alle skatteyderne, der kommer til at betale, i form af højere skatter, højere afgifter og højere brugerbetaling. Staten, som er finansieret af skatteyderne, er i sidste instans de offentligt ansattes arbejdsgiver, idet statsinstitutioner, kommuner og regioner er underafdelinger af Staten. De offentligt ansattes arbejdsgivere er selv offentligt ansatte, som eventuelt ønsker at presse ansatte længere nede i systemet i løn for at der kan blive råd til højere lønstigninger til dem selv. Ledere og ansatte på det private arbejdsmarked, som betaler mange skattekroner til den offentlige sektors overenskomster, burde være med til at bestemme de offentligt ansattes lønniveau og ikke kun interesseorganisationerne og de offentlige ledere, som jo ikke selv finansierer de eventuelle lønstigninger. Interesseorganisationerne går ind for lønstigninger, fordi de så efterfølgende selv kan få lønstigninger ved at bruge lønstigninger som argument for at sætte deres egne medlemskontingenter op.

 • Anmeld

  Flemming Allermand · Pensioneret IT-udvikler

  Pernille Vermund vrøvler

  Pernille Vermund mangler lige at forklare, hvordan hun kommer fra at partier har en mening om overenskomstforhandlinger eller f.eks. støtter lønarbejderne mod arbejdsgiverne - og så til at påstå, at de pågældende partier går ind for at overenskomstforhold skal fastlægges via lovgivning! Ingen af deres udtalelser går jo på, at nu skal der lovgives om OK18.
  Måske skulle PV rette skytset mod de partier, der ender med - gang efter gang, at gribe ind med lovindgreb. Det er typisk nogle helt andre: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og Konservative.
  Det bliver spændende at høre om Nye Borgerlige ikke vil være at finde i den sidstnævnte gruppe.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Pernille Vermund er snart den eneste der tænker på borgeren.

  Heldigvis er hun lige blevet opstillet til Folketingsvalget i Syd- og Sønderjylland, hvor folk nok kender hvad der er vigtigt; nemlig os selv.
  At grænsen er lukket for kriminelle hjemmerøvere, at det skal kunne betale sig at arbejde, at vi skal hjælpe svage, syge og ældre og at vi skal værne om vores kultur og begrænse det vanvittige overadministrationshysteri.
  DF er jo vågnet en lille smule op bla.a. pga at de bliver bidt lidt i haserne men der er langt igen- og overenskomster aftales altså af arbejdsmarkedets parter- og ikke af politikere, der ingen anelse har om andet end pensionsordninger i EU.
  Så der bliver mange mennesker , der vil stemme personligt på Fr. Vermund
  mvh

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Forfatter, tidligere skoleinspektør

  Der mangler faktfullness!

  De offentligt ansatte og moderniseringsstyrelsen mødes netop ikke "i øjenhøjde", for siden Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen af Bjarne Corydon blev sammenlagt til Moderniseringsstyrelsen, som blev anbragt i Finansministeriet, er forhandlinger en saga blot. Det så man med lærerne i 2013, da KL forhandlede på skrømt hele foråret, for de vidste hele tiden, at deres - uforhandlede - overenskomstforslag ville blive ophøjet til lov. Før 2011 havde Personalestyrelsen arbejdsgiverbeføjelsen, og den havde tradition for et noget bredere syn på medarbejdere end Finansministeriet, som øjensynlig kun tænker i magt og kroner. Det siger sig selv, at de offentligt ansatte ikke kan kæmpe mod statskassen. Det ved "partierne" da godt, derfor bliver de nødt til "at blande sig", fordi Moderniseringsstyrelsen med et lockout-varsel mod 5-600.000 offentligt ansatte, tydeligt signalerer, at det allerede er besluttet, at regeringen igen ophøjer et forhandlingsoplæg til lov. Så er det slut med "den danske model".
  Til Lars Jensen: I 2013 blev Danmarks Lærerforening nødt til at "acceptere" et indgreb, når modstanderen var statskassen, fordi KL havde indgået en aftale med stats- og finansministeriet.
  Der er i øvrigt masser af stats- og kommunalt ansatte, der har tid til forberedelse: jurister, konsulenter, præster, læger, bibliotekarer etc. etc., og som vel at mærke selv råder over den tildelte forberedelsestid. Hvorfor skal lærerne partout forberede sig i skolens lokaler? Et andet problem er jo bl.a., at skolelederne (jeg har selv prøvet det) er alt for afhængige af kommunens økonomiforvaltning, så de får selvfølgelig ikke lov til som fagpersoner selvstændigt at vurdere, hvad der er en rimelig forberedelsestid. Den afgørelse ligger - omend indirekte - hos økonomichefen, hvilket kan kaldes djøficering af et humanistisk fagområde. Lærerne ønskede en central overenskomst, som fastlægger undervisningstid, forberedelsestid og øvrig tid (f.eks. møder), hvilket ville ville være med til at sikre kvaliteten på landetes skoler.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Det var en svinestreg,

  der blev lavet ved lærerne.
  De blev banket på plads.
  Og pladsen var pukle eller du dør!
  Så hvad skulle de gøre? Og det er dine og mine børn, de forsøger at lære noget, kan du gøre det bedre selv?
  Nu kommer turen til de næste.
  Og det er rigtigt at der er flere partier, fjernt fra borgerne, der vil blande sig , i borgernes frihed.
  Nye borgerlige blev først startet i sidst #16 så de ting i 2013 nogen skriver om, er jo en af grundene til at Nye Borgerlige blev startet; alle partier dengang var blevet tilbagelænede og slappe.
  mvh

 • Anmeld

  J. Jensen

  Villi John Petersen

  Men skal vi så ikke prøve på af afhjælpe forståelsen. Og der har intet at gøre med, at jeg ikke under lærerne gode arbejds og lønforhold.
  Jeg er bare forundret over, at Sosu-assistenter skal tages som gidsler for en sag, der trods alt er af en hel anden verden end den de arbejder under.

  Generelt om lærerne
  Der er ca. 51.000 folkeskolelærere i Danmark
  De er i gennemsnit 45 år
  En lærer underviser i gennemsnit ca. 16,3 timer 40 uger om året
  En lærer kan holde undervisningsfri 12 uger om året
  I forhold til en 37 timers uge underviser en lærer 14 timer i ugen
  En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 38.576 kr. om mdr. inkl. pension (ekskl. særydelser og overarbejde).

 • Anmeld

  Thomas Økland · Fysioterapeut

  J. Jensen

  Jeg vet ikke helt hvor du har dine tall fra, men nu er min kæreste lærer - så jeg ved lidt om hvordan det er i virklighedens verden.
  Efter 2013, så var jo meningen at alt skulle "fåregå" i skolens tid, problemet er bare at å være lærer ikke er helt "a4".

  Pga ferier er en lærer uge 40 timer - ikke 37.
  Forberedelse skulle nu foregå i arbejdstiden. Min kæreste hadde 1 time forberedelse i løpet af ugen (30 min 2 dager i ugen) og hun hadde 35 læktioner + møder, skolefotbold osv. Titt kunne hun ikke nå til lærerværelset engang, pga børn der måske skulle ha ekstra hjælp. Med andre ord super forberedelse til 35 lektioner.

  Så står man lidt med hænderne til ilden: skal man skide i at forberede sig, eller skal man gøre det hjemme "uden at få penge for det" ? Enhver lærer med respekt for sitt yrke vil møde godt forberedt på sitt job.. det har bare den konsekvens at når man så har 40 t på skolen + man skal stjele af ens privatliv, ja så er det mange som går ned med stress.

  Og så kommer di skide foreldre samtaler som heller ikke kan ligge i skoletiden, for der er man jo fullt booket op.. både lærer og foreldre.

  Lønn messig : indenfor det offentlige ligger en lærer i den fine ende af skalaen, og der burde feks sygeplejerskene få lov at komme op på siden af dem.. men sammenligner man en lærer som har 4 års uddannelse med feks en ingeniør med 3 års uddannelse.. så er det jo ikke fordi lærerne svømmer i pænge.

 • Anmeld

  Thomas Økland · Fysioterapeut

  J. Jensen igjen

  Iforhold til hvorfor di andre skal tages til gisler:

  Det er faktisk Foa med Dennis i spissen som har indgått allianser på tvers af foreningene. I kravene til læger og sygeplejerske fra arbejdsgiverne så står det blant annet at di vil gøre dem regions ansatt + man ville ind å pille ved deres arbejdstider så di kunne risikere flere vakter i trekk. Det betyder at man kan risikere at skulle møde på arbejd det ene sted den ene dag og et annet den næste dag.

  Med andre ord: ved ok 18 var det nogle andre arbejdsgrupper en lærerne man ville gøre arbejdsforholdene meget ringere for - og dermed var tiden inde for at stå sammen for at stoppe det. Så man forsøger at hindre at di bare kan køre over dem ligsom med lærerne i 13. Og hvem er det så næste gang der får pisken ?

  Og med alle beviser som er kommet frem om at regeringen planlagde lookouten af lærerne i 13 - så ville man forsøge at rette op på den svinestregen..

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Vermund og menneskesyn....

  Undrer mig såre over indlægget, hvor der tilsyneladende argumenteres for ikke at blande sig ??????
  Ovenstående stemmefiskeri foregår i min optik med de helt forkerte fangstmidler og fangstmetoder, Pernille Vermund.
  Hvis man som politiker søger anerkendelse og respekt, er det særdeles uhensigtsmæssigt at kalde sine politiske kollegaer for 'dybt illoyale underløbere', der (citat): ".... i jagten på stemmer går i fodsporene på kommunistiske, fascistiske og socialistiske diktatorer....).
  Det er lige så ubehagelige udmeldinger, som når Pernille Vermund helt generaliserende og med eftertryk udtaler, at alle flygtninge og indvandrere er "..røvere, banditter og voldtægtsmænd".
  Hvilket menneskesyn !?

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Forfatter, tidligere skoleinspektør

  J.Jensen misinformerer

  Du har ganske enkelt ikke fat på fakta! En lærers gennemsnitlige månedsløn på levnedsbasis (40 år) er 32004, kr.. Hvilket er beløbet, man normalt sammenligner med i forhold til øvrige stillinger. At der kommer et pensionstillæg på 17% oveni, gælder jo også alle andre. Det er 5440,- kr.; men gavner jo ikke, mens man er ansat.
  Så er der undervisningstiden: Den var i 2013 20,25 timer á 60 min. De deltes så i 27 lektioner á 45 min. Denne undervisningstid er blevet væsentligt udvidet efter 2013 diktatet, idet forberedelsestiden generelt er nedsat; dog ikke lige meget i hele landet. Så nogle lærere har langt over 30 lektioners undervisningstid á 45 min. Det er i øvrigt kun ukendskab til skoledagens forløb ikke at medregne en stor del af de 10 min frikvarter mellem lektionerne til undervisnings- eller elevtid.
  Kvalitetsforringelsen, som er fremkaldt af 2013 "overenskomsten" kan jo også aflæses direkte af diverse landsdækkende evalueringer.
  I øvrigt er mange læreres arbejdsvilkår blevet væsentligt forringet, fordi skolen er blevet påtvunget inklusion af elever med forskellige handicaps uden at de tilstrækkelige midler (holdannelser - to-lærerordninger m.m) er blevet bevilget.

 • Anmeld

  David Jessen · Selvstændig

  Hvis det er diktatur, hvem dikterer så?

  Jeg kan ikke lade være med at tænke på om dette gælder alle patier.
  Indtil videre er de der har blandet sig absolut mest direkte partiet Venstre. Oven købet med udbredt brug af stærkt misvisende datamateriale og påstande der ingen hold har i virkeligheden. Hvis folketingets partier skal blande sig unde om, må man fanden pine mig (undskyld) forlange det af både de partier der har dikteret forhandlingsforløbet og de der støtter de offentligt ansatte. Når det helt tydeligt er bestemt fra allerøverste sted hvilke rammer arbejdsgivernes forhandlere har at forholde sig til, er det da det værste eksempel på diktatur-opførsel.

 • Anmeld

  David Jessen · Selvstændig

  Og i øvrigt mener jeg at moderniseringsstyrelsen burde nedlægges

  Den er en skadelig pestbyld på samfundet, tilliden til politikerne, ordentlighed, frihed og Danmark i det hele taget.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Villi John Petersen

  Jeg tror nu ikke at man kan kalde mine oplysninger for vildledende.
  Dem og ret mange flere kan du orientere dig om ved at følge dette link

  https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60978/cf_202/Fakta.PDF

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Forfatter, tidligere skoleinspektør

  J. Jensen

  Du citerer KL! Tror du de er sandhedsvidner? Deres tal er netop gennemsnitstal, der ikke siger ret meget meget om den almindelige lærers arbejds- og lønforhold. Det er jo rigtigt, at en del lærere har opgaver som bibliotekarer, konsulenter, arbejdsmiljømedarbejdere, mødekoordinatorer o.lign. Det får de naturligvis tid til! Men KL indregner disse timer i en almindelig lærers gennemnsnitarbejdstid. Overtids- og anden særbetaling bl.a. i forbindelse med lejrskoler eller vagter indregnes i gennemsnitslønnen. Det er ren propaganda, som du burde kunne gennemskue, når KL, altså arbejdsgiversiden, er afsenderen

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Vær nu ikke blind på begge øjne

  Første afsnit i Pernille Vermunds debatindlæg hedder:
  "De politiske partier skal holde fingrene væk fra overenskomstforhandlinger. Det er ikke statens opgave at diktere løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, hverken det private eller det offentlige. Det er en opgave for de ansatte og arbejdsgiverne, repræsenteret ved deres interesseorganisationer."
  (Det var det, som var budskabet). Bliv ved sagen.
  For mig lyder det ganske korrekt og selvfølgeligt, men DU synes måske at der er forkert at have den indstillig? Lytter gerne til præcise klogeaager.

 • Anmeld

  Flemmng Allermand · Pnsioneret IT-udvikler

  Poul B: jeg kan godt læse

  Og det er allerede i første afsnit at PV sammenblander tingene: Jeg er enig med hende i 2. og 3. sætning, men hvorfor skulle det blandes sammen med at partier ikke må have en mening om overenskomstforhold? Det er først når partierne går fra at mene noget til at ville bestemme over tingene, at det går galt. De såkaldt ansvarlige partier, som står bag næsten alle lovindgreb i overenskomstforhold advarer om, at politikerne ikke må have en mening. Det er da dybt dobbeltmoralsk. De samme politikere i KL, Danske Regioner og regeringen har jo godkendt såvel krav som lockout, og sørger for at sidstnævnte bliver så altomfattende, at de såkaldt ansvarlige folketingspolitikere vil stå i kø for at stoppe konflikten med et lovindgreb, hvor politikerne reelt dikterer overenskomsten.